Menu

Francuska

Rok za zamjenu novčanica francuskih franaka je 17. veljače 2012.

1 EUR = 6,55957 FRF (francuskih franaka)

lice novčanice od 20 francuskih franaka naličje novčanice od 20 francuskih franaka

Novčanica od 20 francuskih franaka
Apoen: 20 FRF
Motiv: Claude Debussy

lice novčanice od 50 francuskih franaka naličje novčanice od 50 francuskih franaka

Novčanica od 50 francuskih franaka
Apoen: 50 FRF
Motiv: Antoine de Saint-Exupéry

lice novčanice od 100 francuskih franaka naličje novčanice od 100 francuskih franaka

Novčanica od 100 francuskih franaka
Apoen: 100 FRF
Motiv: Paul Cézanne

lice novčanice od 200 francuskih franaka naličje novčanice od 200 francuskih franaka

Novčanica od 200 francuskih franaka
Apoen: 200 FRF
Motiv: Gustave Eiffel

lice novčanice od 500 francuskih franaka naličje novčanice od 500 francuskih franaka

Novčanica od 500 francuskih franaka
Apoen: 500 FRF
Motiv: Pierre i Marie Curie