Menu

Finska

Rok za zamjenu novčanica finskih maraka je 29. veljače 2012.

1 EUR = 5,94573 FIM (finskih maraka)

lice novčanice od 10 maraka naličje novčanice od 10 maraka

Novčanica od 10 maraka
Apoen: 10 FIM
Motiv: Paavo Nurmi

lice novčanice od 20 maraka naličje novčanice od 20 maraka

Novčanica od 20 maraka, nova serija
Apoen: 20 FIM
Motiv: Väino Linna

lice novčanice od 50 maraka naličje novčanice od 50 maraka

Novčanica od 50 maraka, nova serija
Apoen: 50 FIM
Motiv: Alvar Aalto

lice novčanice od 100 maraka naličje novčanice od 100 maraka

Novčanica od 100 maraka, nova serija
Apoen: 100 FIM
Motiv: Jean Sibelius

lice novčanice od 500 maraka naličje novčanice od 500 maraka

Novčanica od 500 maraka, nova serija
Apoen: 500 FIM
Motiv: Elias Lönnrot

lice novčanice od 1.000 maraka naličje novčanice od 1.000 maraka

Novčanica od 1.000 maraka, nova serija
Apoen: 1.000 FIM
Motiv: Anders Chydenius

lice novčanice od 20 maraka naličje novčanice od 20 maraka

Novčanica od 20 maraka, stara serija
Apoen: 20 FIM
Motiv: Väino Linna

lice novčanice od 50 maraka naličje novčanice od 50 maraka

Novčanica od 50 maraka, stara serija
Apoen: 50 FIM
Motiv: Alvar Aalto

lice novčanice od 100 maraka naličje novčanice od 100 maraka

Novčanica od 100 maraka, stara serija
Apoen: 100 FIM
Motiv: Jean Sibelius

lice novčanice od 500 maraka naličje novčanice od 500 maraka

Novčanica od 500 maraka, stara serija
Apoen: 500 FIM
Motiv: Elias Lönnrot

lice novčanice od 1.000 maraka naličje novčanice od 1.000 maraka

Novčanica od 1.000 maraka, stara serija
Apoen: 1.000 FIM
Motiv: Anders Chydenius