Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Statistika

Ciljevi

Svrha je statistike ESB-a osigurati sve podatke koji su potrebni za izvršenje zadaća Europskoga sustava središnjih banaka. Iako je glavna zadaća provođenje monetarne politike za europodručje, statistika ESB-a daje se i Europskom odboru za sistemske rizike u svrhu provedbe makrobonitetnoga nadzora financijskoga sustava. Osim toga, ESB te statističke podatke i popratne informacije čini dostupnima i općoj javnosti i sudionicima tržištu.

Tko vodi tu statistiku?

Memorandumom o razumijevanju utvrđuju se obveze ESB-a i Europske komisije (tj. Eurostata) u pogledu financijske statistike na razini Europske unije:

  • ESB snosi primarnu odgovornost za monetarnu i financijsku statistiku, statistiku o međunarodnim pričuvama Eurosustava te statistiku o nominalnim i realnim efektivnim tečajevima eura;
  • Eurostat snosi primarnu odgovornost za opću ekonomsku statistiku;
  • ta dva tijela snose zajedničku odgovornost za statistiku platne bilance te financijske i nefinancijske račune, račlanjene po institucijskim sektorima.

Gdje se nalazi statistika?

Statistika ESB-a dostupna je besplatno u odjeljku »Statistika« mrežnih stranica ESB-a te se može preuzeti s Baze statističkih podataka..

Sve stranice u ovom odjeljku