Menu


O ESB-u

Europska središnja banka središnja je banka za europodručje.

Europska središnja banka (ESB) središnja je banka za 19 država Europske unije koje su prihvatile euro. Naš je glavni cilj održavanje stabilnosti cijena u europodručju te očuvanje kupovne moći jedinstvene valute.Kakva je ESB organizacija?

ESB je službena institucija EU‑a koja ima središnju ulogu u Eurosustavu, kao i, kada je riječ o nadzoru banaka, u Jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Saznajte više o tome kako smo organizirani i otkrijte tko je tko u Upravnom vijeću, glavnom tijelu nadležnom za odlučivanje.

Odlučivanje
Organizacijska shema ESB-a
Glavna zadaća ESB‑a

Naša je glavna zadaća služiti stanovnicima Europe zaštitom vrijednosti eura i održavanjem stabilnosti cijena. Saznajte više o glavnoj zadaći ESB‑a, Eurosustava i Jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Izjava o glavnoj zadaći
Što su naše zadaće?

Određujemo i provodimo monetarnu politiku za europodručje te obavljamo brojne druge zadaće, među kojima je i nadzor banaka.

Zadaće ESB‑a
ESB, ESSB i Eurosustav
Odgovornost prema stanovnicima Europe

Radimo u korist stanovnika Europe i preko Europskog parlamenta službeno im odgovaramo za naš rad. U ugovorima o Europskoj uniji propisani su različiti načini na koje se ta odgovornost pokazuje, među kojima je i objavljivanje godišnjeg izvješća.

Odgovornost
Godišnje izvješće