Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Tko je vlasnik ESB-a?

30. siječnja 2020.

Središnje banke svih država članica EU‑a zajedno su vlasnice ESB‑a. Mogu se smatrati njegovim dioničarima: svaka od njih ima udjel u kapitalu ESB‑a. Drugim riječima, svaka od njih odvaja određenu količinu novca za rad ESB‑a, čiji je cilj održati stabilnost cijena u cijelom europodručju.

Te su središnje banke jedini vlasnici ESB‑a, odnosno on nema privatnih vlasnika. To, među ostalim, znači da na ESB ne utječu privatni financijski interesi koji bi mogli ugroziti njegovu neovisnost.

Koliko svaka središnja banka plaća?

To ovisi o broju stanovnika i veličini gospodarstva pojedine države u odnosu na veličinu EU‑a u cjelini. Zato postoji ključ za upis kapitala, koji ESB upotrebljava kako bi izračunao koliko točno središnja banka svake države treba plaćati.

null

Neke države plaćaju više nego ostale, ali to ne znači da imaju veći utjecaj na odluke ESB‑a. Iznos koji plaćaju razmjeran je njihovoj veličini. U svakom slučaju, svaka država čija je valuta euro ima svojeg predstavnika u Upravnom vijeću ESB‑a. Svaka od njih može sudjelovati na sastancima, a sustavom rotacije odlučuje se kada može dati svoj glas.

Samo te države plaćaju ukupan iznos izračunan prema ključu za upis kapitala, dok države članice EU‑a koje imaju vlastitu valutu plaćaju tek mali dio tog iznosa, točnije 3,75 %. One plaćaju jer su dio Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i stoga sudjeluju u nekim postupcima donošenja odluka.

Dakle, svaka središnja banka plaća drukčiji iznos. Mijenja li se ikad taj iznos?

Da, mijenja se. ESB prilagođava ključ za upis kapitala, a time i iznos koji plaća pojedina središnja banka, svakih pet godina i kad god se promijeni broj država članica EU‑a.

Time se uzimaju u obzir promjene broja stanovnika i veličine gospodarstva svake države, kako tijekom vremena tako i u odnosu na ostale države članice EU‑a.