Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Kdo vlastní ECB?

30. ledna 2020

ECB je vlastněna společně centrálními bankami všech zemí v EU. Můžete je brát jako podílníky. Každá z nich má podíl na základním kapitálu ECB. Jinými slovy, každá poskytla určitou peněžní částku, abychom v ECB mohli pracovat na našem cíli udržovat stabilní ceny v eurozóně.

Tyto centrální banky jsou jedinými vlastníky ECB, soukromé vlastníky nemáme žádné. Mimo jiné to znamená, že nejsme ovlivňováni soukromými finančními zájmy, které by mohly omezit naši nezávislost.

Kolik jednotlivé centrální banky platí?

To závisí na počtu obyvatel každé země a síle její ekonomiky ve srovnání s EU jako celkem. Právě v tom hraje úlohu „klíč pro upisování základního kapitálu“. Ten používáme pro výpočet toho, kolik přesně musí každá centrální banka zaplatit.

null

Některé země platí více než jiné, to však neznamená, že by měly větší váhu při rozhodování ECB. Částka, kterou platí, odpovídá jejich velikosti. A v každém případě každá země, která používá euro, má hlas v Radě guvernérů ECB. Každá z nich se může účastnit diskuse na zasedáních a rotační systém určuje, kdy jsou na řadě, pokud jde o hlasování.

Pouze tyto země platí celou částku, která byla pro ně vypočítána za použití klíče pro upisování základního kapitálu. Naproti tomu země EU, které mají vlastní měnu, platí pouze zlomek této částky, konkrétně 3,75 %. Důvodem pro jejich příspěvek je skutečnost, že jsou alespoň součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB), a účastní se tedy některých rozhodovacích činností ECB.

Každá centrální banka tedy platí jinou částku. Mění se tato částka někdy?

Ano. Klíč pro upisování základního kapitálu, a tím i částku, kterou každá centrální banka platí, aktualizujeme jednou za pět let a kdykoli se změní počet zemí EU.

Musíme totiž zohlednit změny v počtu obyvatel a velikosti ekonomiky, a to v čase i ve srovnání se zbytkem EU.