Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Van wie is de ECB?

30 januari 2020

De ECB is van de centrale banken van alle EU-landen samen. De centrale banken zijn eigenlijk allemaal aandeelhouder. Ze hebben allemaal een aandeel in het kapitaal van de ECB. Met andere woorden, ze hebben allemaal een bepaald bedrag gestort, zodat wij bij de ECB ons kunnen inzetten voor ons doel: het stabiel houden van de prijzen in het hele eurogebied.

De centrale banken zijn de enige aandeelhouders van de ECB – we hebben geen particuliere aandeelhouders. Dit betekent onder meer dat we niet worden geleid door particuliere financiële belangen die onze onafhankelijkheid zouden kunnen beïnvloeden.

Hoeveel bedraagt de kapitaalstorting van elke centrale bank?

Dat is afhankelijk van de omvang van de bevolking en de economie van ieder land in verhouding tot die van de EU als geheel. Dit is waar de ‘kapitaalverdeelsleutel’ om de hoek komt kijken. We gebruiken deze sleutel om te berekenen welk bedrag de centrale banken van elk land nu echt moeten storten.

null

Sommige landen storten meer dan andere, maar dit betekent niet dat zij meer zeggenschap hebben over de beslissingen die de ECB neemt. Het gestorte bedrag van ieder land is evenredig met de omvang van het land. En elk land dat de euro gebruikt, heeft in ieder geval een stem in de Raad van Bestuur van de ECB. Ze hebben allemaal inspraak tijdens de vergaderingen en een roulatiesysteem bepaalt wanneer ze mogen stemmen.

Alleen deze landen storten het gehele bedrag dat aan de hand van de kapitaalverdeelsleutel wordt bepaald. De EU-landen met een eigen valuta storten echter maar een fractie van het bij hen geplaatste kapitaal – 3,75% om precies te zijn. Ze storten kapitaal omdat ze nog wel deel uitmaken van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en daardoor bij sommige beslissingen van de ECB betrokken zijn.

Iedere centrale bank stort dus een ander bedrag. Verandert dit bedrag weleens?

Ja. Iedere vijf jaar en wanneer het aantal lidstaten van de EU verandert, werken we de kapitaalverdeelsleutel bij – en dus ook het bedrag dat elke centrale bank stort.

Op deze manier wordt er rekening gehouden met veranderingen in de omvang van de bevolking en de economie van elk land, zowel in de loop der tijd als in verhouding tot de rest van de EU.