Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Σε ποιον ανήκει η ΕΚΤ

30 Ιανουαρίου 2020

Η ΕΚΤ ανήκει από κοινού στις κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών της ΕΕ. Φανταστείτε τις ως μετόχους: καθεμία από αυτές κατέχει μερίδιο στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Με άλλα λόγια, κάθε κεντρική τράπεζα έχει παραχωρήσει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό έτσι ώστε εμείς στην ΕΚΤ να μπορούμε να εργαζόμαστε με στόχο τη διατήρηση σταθερών τιμών στο σύνολο της ζώνης του ευρώ.

Αυτές οι κεντρικές τράπεζες είναι και οι μοναδικοί ιδιοκτήτες της ΕΚΤ – δεν συμμετέχει κανένας φορέας του ιδιωτικού τομέα. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν δεχόμαστε επιρροές από ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα που θα μπορούσαν να παρέμβουν στην ανεξαρτησία μας.

Τι πληρώνει κάθε κεντρική τράπεζα;

Εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού και της οικονομίας κάθε χώρας σε σχέση με το συνολικό μέγεθος της ΕΕ. Για να υπολογίσουμε με ακρίβεια τι πρέπει να πληρώσει η κεντρική τράπεζα κάθε χώρας, χρησιμοποιούμε την «κλείδα κατανομής» για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

null

Κάποιες χώρες πληρώνουν περισσότερα από άλλες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι απόψεις τους έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις αποφάσεις που λαμβάνει η ΕΚΤ. Το ποσό που πληρώνουν είναι απλώς ανάλογο του μεγέθους τους. Εξάλλου κάθε χώρα που χρησιμοποιεί το ευρώ έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη της στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Όλες μπορούν να διατυπώνουν την άποψή τους στις συνεδριάσεις και να ψηφίζουν βάσει του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου όταν είναι η σειρά τους.

Μόνο αυτές οι χώρες καταβάλλουν το συνολικό ποσό που τους αναλογεί με βάση την κλείδα κατανομής. Αντιθέτως, οι χώρες της ΕΕ που έχουν δικό τους νόμισμα καταβάλλουν ένα μέρος μόνο αυτού του ποσού – 3,75% για την ακρίβεια. Η συνεισφορά τους προκύπτει από το γεγονός ότι αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, ή ΕΣΚΤ, και επομένως εμπλέκονται σε ορισμένες δραστηριότητες λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ.

Άρα, κάθε κεντρική τράπεζα καταβάλλει διαφορετικό χρηματικό ποσό. Μεταβάλλεται ποτέ αυτό το ποσό;

Ναι. Επικαιροποιούμε την κλείδα κατανομής – και συνεπώς το ποσό που πληρώνει κάθε κεντρική τράπεζα – κάθε πέντε χρόνια και κάθε φορά που αλλάζει ο αριθμός των χωρών που είναι μέλη της ΕΕ.

Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουμε υπόψη τις μεταβολές στο μέγεθος του πληθυσμού και της οικονομίας κάθε χώρας, τόσο με την πάροδο του χρόνου όσο και κατ' αναλογία προς την υπόλοιπη ΕΕ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα