Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διεθνείς σχέσεις

Η ΕΚΤ αποτελεί βασικό θεσμικό όργανο στις διεθνείς οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υποθέσεις. Είναι η κεντρική τράπεζα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως και εκδίδει το δεύτερο περισσότερο χρησιμοποιούμενο διεθνές νόμισμα, το ευρώ.

Αποτελεί επίσης τον πυρήνα της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, γεγονός που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες εποπτικές αρχές στον κόσμο.

Η ζώνη του ευρώ είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ενσωματωμένη στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι η ευημερία της εξαρτάται και από το διεθνές περιβάλλον. Αντίστοιχα, οι οικονομικές εξελίξεις και πολιτικές στη ζώνη του ευρώ μπορούν να επηρεάσουν τρίτες χώρες.

Η ορθή κατανόηση της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι ουσιώδης για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ. Για αυτόν τον σκοπό, η ΕΚΤ:

  • παρακολουθεί και αναλύει τις παγκόσμιες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, τη δομή του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και τον διεθνή ρόλο του ευρώ,
  • συμμετέχει σε διεθνή όργανα και φόρα με αντικείμενο τις οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και νομισματικές υποθέσεις,
  • διατηρεί σχέσεις με κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εξειδικευμένων γνώσεων και την επεξήγηση των πολιτικών της.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα