Επίσημα κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Συντονιστείτε με τα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημερωθείτε για όλες τις νέες δραστηριότητες της ΕΚΤ.

Σας επισημαίνουμε ότι παρακολουθούμε τις συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πράγμα που μπορεί να συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μάθετε περισσότερα