Το ευρώ

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς «Ευρώπη»

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς «Ευρώπη» τίθενται σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ. Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ παρουσιάστηκε επίσημα στην ΕΚΤ, στη Φρανκφούρτη, στις 5 Ιουλίου 2016 και θα τεθεί σε κυκλοφορία στις 4 Απριλίου 2017.

Φορείς που κατ' επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά

Εάν εργάζεστε σε εμπορική τράπεζα, ταχυδρομείο ή άλλον φορέα που εξακριβώνει τη γνησιότητα των μετρητών, κάνει τη διαλογή τους και τα θέτει σε κυκλοφορία, το εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΤ θα σας φανεί χρήσιμο. Διατίθενται επίσης πληροφορίες για την εξακρίβωση της γνησιότητας και της καταλληλότητας προς κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Μάθετε για τα μετρητά σε ευρώ παίζοντας

Εξερευνήστε το Ευρωσχολείο το οποίο διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό για τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ.