Το ευρώ

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς «Ευρώπη»

Τα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» εισάγονται στις 19 χώρες της ζώνης του ευρώ. Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία στις 4 Απριλίου 2017.

Φορείς που κατ' επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά

Εάν εργάζεστε σε εμπορική τράπεζα, ταχυδρομείο ή άλλον φορέα που εξακριβώνει τη γνησιότητα των μετρητών, κάνει τη διαλογή τους και τα θέτει σε κυκλοφορία, το εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΤ θα σας φανεί χρήσιμο. Διατίθενται επίσης πληροφορίες για την εξακρίβωση της γνησιότητας και της καταλληλότητας προς κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.