Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς «Ευρώπη»

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς «Ευρώπη» εισάγονται στις 19 χώρες της ζώνης του ευρώ.
Ο Yves Mersch, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, παρουσίασε επισήμως τα νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018. Τα νέα τραπεζογραμμάτια συμπληρώνουν τη σειρά «Ευρώπη», τη δεύτερη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ, και θα τεθούν σε κυκλοφορία στις 28 Μαΐου 2019.

Φορείς που κατ' επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά

Εάν εργάζεστε σε εμπορική τράπεζα, ταχυδρομείο ή άλλον φορέα που εξακριβώνει τη γνησιότητα των μετρητών, κάνει τη διαλογή τους και τα θέτει σε κυκλοφορία, το εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΤ θα σας φανεί χρήσιμο.

Εάν εργάζεστε σε εμπορική τράπεζα, ταχυδρομείο ή άλλον φορέα που εξακριβώνει τη γνησιότητα των μετρητών, κάνει τη διαλογή τους και τα θέτει σε κυκλοφορία, το εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΤ θα σας φανεί χρήσιμο. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για την εξακρίβωση της γνησιότητας και της καταλληλότητας προς κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ καθώς και για την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.