Seria „Europa”

We wszystkich 19 krajach strefy euro jest sukcesywnie wprowadzana druga seria banknotów euro pod nazwą „Europa”.
17 września 2018 członek zarządu EBC Yves Mersch zaprezentował dwa ostatnie nominały z tej serii: nowe 100 i 200 euro. Wejdą one do obiegu 28 maja 2019.

Osoby pracujące z gotówką

Zapraszamy do korzystania z naszych materiałów szkoleniowych dla pracowników banków komercyjnych, urzędów pocztowych i innych podmiotów, w których sprawdza się autentyczność banknotów, sortuje je i wprowadza do obiegu.

Zapraszamy do korzystania z naszych materiałów szkoleniowych dla pracowników banków komercyjnych, urzędów pocztowych i innych podmiotów, w których sprawdza się autentyczność banknotów, sortuje je i wprowadza do obiegu. Przedstawiamy także informacje o sprawdzaniu autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro oraz ich powtórnym wprowadzaniu do obiegu.