Euro

Nowa seria banknotów euro

W strefie euro stopniowo wprowadzana jest seria banknotów „Europa”. 5 lipca 2016 w siedzibie EBC we Frankfurcie zaprezentowano po raz pierwszy kolejny banknot z tej serii – 50 euro. Wejdzie on do obiegu 4 kwietnia 2017.

Osoby pracujące z gotówką

Zapraszamy do korzystania z naszych materiałów szkoleniowych przygotowanych z myślą o pracownikach banków komercyjnych, urzędów pocztowych i innych firm, które sortują pieniądze według jakości obiegowej i wprowadzają je do obiegu. Dostępne są także informacje o sprawdzaniu autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro oraz ich powtórnym wprowadzaniu do obiegu.

Poznawanie euro przez zabawę

Zapraszamy do Szkoły z euro! Można tu znaleźć materiały edukacyjne o banknotach i monetach.