Euro łączy nas wszystkich

1 stycznia 1999 roku jedenaście państw unijnych ustaliło na sztywno kursy swoich walut, przyjęło wspólną politykę pieniężną pod przewodnictwem Europejskiego Banku Centralnego i wprowadziło nową, wspólną walutę: euro. Początkowo była to waluta elektroniczna, stosowana jedynie w transakcjach na rynkach finansowych i do płatności bezgotówkowych. Trzy lata później weszły do obiegu banknoty i monety euro.

Obecnie euro jest używane w 19 krajach Unii przez ponad 340 milionów Europejczyków. Należy dziś do głównych walut światowych.

Banknoty i monety euro są dla nas na co dzień namacalnym symbolem wolności, wygody i możliwości, jakie daje nam Unia Europejska.

Euro nas
jednoczy

Ile wiesz o euro?

Przygotowaliśmy quiz z wiedzy o euro (oraz Europejskim Banku Centralnym). Każdy znajdzie tu coś dla siebie: zarówno kompletni amatorzy, jak i ci, którzy uważają się za ekspertów. Przyda się poczucie humoru! Zapraszamy do zabawy – potem można się pochwalić wynikiem w mediach społecznościowych.

Rozwiąż quiz

Jakie korzyści daje nam euro?

Euro stało się częścią naszego codziennego życia: ułatwia handel i podróże zagraniczne, a także naukę, pracę i mieszkanie w innym kraju.

Europejski Bank Centralny jako strażnik tej waluty dba o stabilność cen w krajach, gdzie używa się euro. Korzystają na tym rodziny, korzystają pracownicy, pracodawcy i przedsiębiorcy, korzystają emeryci, korzystają posiadacze oszczędności i kredytobiorcy. Pilnując stabilności euro, przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu społeczeństwa.

Przeczytaj artykuł

Jak euro pomaga europejskim przedsiębiorcom?

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią kręgosłup gospodarki strefy euro. Pokazujemy, jakie korzyści daje wspólna waluta przedsiębiorcom i właścicielom małych firm.

Obejrzyj

Euro ułatwia przemieszczanie się po Europie

Dwadzieścia pięć lat temu europejscy przywódcy podpisali traktat z Maastricht, który przygotował grunt pod wprowadzenie euro. Pokazujemy, jak dzięki wspólnej walucie mieszkańcom strefy euro łatwiej się dziś podróżuje oraz podejmuje studia lub pracę w innym kraju.

Obejrzyj

Historia euro

Od końca lat 60., kiedy rozpoczęła się debata o utworzeniu unii gospodarczej i walutowej, do dnia dzisiejszego, gdy euro jest jedną z najważniejszych walut świata, wiele się wydarzyło.

Euro jest obecnie namacalnym symbolem Europy i spajających ją wartości. Wspólna waluta pomaga utrzymać pokój i bezpieczeństwo ekonomiczne oraz stworzyć warunki do dobrobytu i stabilności gospodarczej na przyszłość.

Imprezy rocznicowe
#EUROat20

3 grudnia 2018

Rocznicowa debata #EUROat20

Komisja Europejska organizuje 3 grudnia 2018 w Brukseli debatę poświęconą niezwykłej historii euro. Obejrzyj relację na żywo.

17–19 czerwca 2019

Forum bankowości centralnej pod egidą EBC:
20-lecie europejskiej UGW

Szóste forum bankowości centralnej organizowane przez EBC w portugalskim mieście Sintra będzie poświęcone 20-leciu europejskiej unii gospodarczej i walutowej.

22 sierpnia 2019

Europejskie Dni Kultury

W 2019 mottem Europejskich Dni Kultury w EBC będzie wspólna kultura i tożsamość europejska. Informacje o wszystkich imprezach zostaną podane na naszej stronie poświęconej Dniom Kultury.

31 stycznia 2019

Stypendium im. Lamfalussy’ego

Tegoroczny program stypendialny poświęcony jest badaniom nad europejską unią gospodarczą i walutową. Zapraszamy młodych naukowców i doktorantów! Prace można zgłaszać od 1 grudnia 2018 do 31 stycznia 2019.

WIĘCEJ INFORMACJI O EURO

można znaleźć tutaj:

MATERIAŁY ARCHIWALNE

W naszych archiwach wyszukaliśmy zdjęcia i materiały filmowe ilustrujące dwudziestoletnią historię euro. Można ich używać pod warunkiem wskazania EBC jako właściciela praw autorskich.

Archiwalne materiały filmowe związane z 20-leciem euro
Zbiór zdjęć związanych z 20-leciem euro