Menu

Euro łączy nas wszystkich

1 stycznia 1999 roku jedenaście państw unijnych ustaliło na sztywno kursy swoich walut, przyjęło wspólną politykę pieniężną pod przewodnictwem Europejskiego Banku Centralnego i wprowadziło nową, wspólną walutę: euro. Początkowo była to waluta elektroniczna, stosowana jedynie w transakcjach na rynkach finansowych i do płatności bezgotówkowych. Trzy lata później weszły do obiegu – i trafiły do naszych portfeli – banknoty i monety euro.

Obecnie euro jest używane w 19 krajach Unii przez ponad 340 milionów Europejczyków. Należy do głównych walut światowych, a na straży jego wartości stoi Europejski Bank Centralny.

Banknoty i monety euro są dla nas na co dzień namacalnym symbolem wolności, wygody i możliwości, jakie daje nam wszystkim Unia Europejska.

Euro
nas jednoczy

Strategia Eurosystemu w sprawie gotówki

Europejski Bank Centralny wraz z krajowymi bankami centralnymi państw strefy euro (nazywane razem Eurosystemem) jako strażnicy wspólnej waluty i emitenci banknotów i monet euro dbają o to, żeby pieniądz gotówkowy był jak najszerzej dostępny. Nasza strategia gwarantuje, że gotówka pozostanie powszechnie akceptowana jako konkurencyjny i wiarygodny środek płatniczy oraz środek tezauryzacji, czyli przechowywania wartości.

Żebyście mogli nadal – dziś i w przyszłości – korzystać z gotówki, Eurosystem wyznaczył i realizuje pięć celów strategicznych, które mają zapewnić społeczeństwu swobodę wyboru metod płatności.

Pięć celów strategicznych dotyczących gotówki

Z czego wynika znaczenie gotówki?

Chociaż ciągle rośnie popularność płatności elektronicznych, gotówka nadal jest niezbędna i odgrywa ważną rolę. Pozostaje jedyną formą pieniądza, którą każdy może posiadać i bezpośrednio stosować. Zapewnia niezależność, chroni prywatność i sprzyja włączeniu społecznemu. Ponadto jest mniej narażona na ataki cyberprzestępców i oszustwa. A jako że emituje ją bank centralny, jest chroniona przed niewypłacalnością emitenta.

Więcej o roli gotówki

Jakie formy płatności są preferowane w strefie euro?

Poprosiliśmy 65 tys. mieszkańców strefy euro, żeby przez rok prowadzili dzienniczek swoich płatności. To badanie dostarczyło cennych informacji o tym, jakie metody płatności są tu preferowane i jak ważna jest gotówka w dobie cyfryzacji.

Wyniki badania

Razem jesteśmy silniejsi

Euro ułatwia handel i podróże zagraniczne, a także naukę, pracę i mieszkanie w innym kraju. W EBC budujemy przyszłość, w której wspólna waluta będzie jeszcze mocniej wspierać dobrobyt społeczeństwa.

Prezes Lagarde: czego wyrazem jest euro

Jak euro pomaga europejskim przedsiębiorcom?

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią kręgosłup gospodarki strefy euro. Pokazujemy, jakie korzyści wspólna waluta przynosi przedsiębiorcom i właścicielom małych firm.

Obejrzyj

Bezpieczne i trwałe banknoty

Inwestujemy w badania nad nowymi technologiami, żeby lepiej zabezpieczyć banknoty przed fałszowaniem i zwiększyć ich odporność na zużycie. W latach 2013−2019 wprowadziliśmy drugą serię banknotów pod nazwą „Europa”, w której zastosowaliśmy nowatorskie zabezpieczenia.

Banknoty euro w 3D

Historia euro

Między końcem lat 60., kiedy rozpoczęła się debata o utworzeniu unii gospodarczej i walutowej, a dniem dzisiejszym, gdy euro jest jedną z najważniejszych walut świata, wiele się wydarzyło.

Euro jest obecnie namacalnym symbolem Europy i spajających ją wartości. Wspólna waluta pomaga utrzymać pokój i bezpieczeństwo ekonomiczne oraz stworzyć warunki do dobrobytu i stabilności gospodarczej na przyszłość.

Poznaj historię euro

WIĘCEJ INFORMACJI O EURO MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ:

ARCHIWALNE MATERIAŁY WIZUALNE

W naszych archiwach wyszukaliśmy zdjęcia i materiały filmowe ilustrujące historię euro. Każdy może ich używać, ale prosimy wskazać EBC jako właściciela praw autorskich.

Archiwalne materiały filmowe związane z 20‑leciem euro
Zbiór zdjęć związanych z 20‑leciem euro

PUBLIKACJE I PRZEMÓWIENIA

Przedstawiamy wybór najnowszych publikacji na temat euro