Menu


Podstawy

EBC jest bankiem centralnym strefy euro

Europejski Bank Centralny (EBC) pełni funkcję banku centralnego dla 19 państw członkowskich Unii Europejskiej, które wprowadziły euro. Naszym głównym zadaniem jest utrzymywanie stabilności cen w strefie euro i chronienie w ten sposób siły nabywczej wspólnej waluty.Jak jest zorganizowany EBC?

EBC to instytucja unijna będąca centralnym elementem Eurosystemu oraz (w dziedzinie nadzoru bankowego) Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Przedstawiamy informacje o organizacji EBC i członkach jego głównego organu decyzyjnego – Rady Prezesów.

Organy decyzyjne
Struktura organizacyjna EBC
Misja EBC

Służymy obywatelom Europy przez ochronę wartości euro i utrzymywanie stabilności cen. Więcej informacji o misji EBC, Eurosystemu i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego znajduje się pod poniższym linkiem.

Deklaracja misji
Nasze zadania

Określamy i realizujemy politykę pieniężną strefy euro oraz wykonujemy wiele innych zadań, w tym prowadzimy nadzór bankowy.

Zadania EBC
EBC, ESBC i Eurosystem
Odpowiedzialność demokratyczna

Pracujemy na rzecz obywateli Europy i formalnie rozliczamy się przed nimi ze swoich działań za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego. Formy rozliczania się z odpowiedzialności (m.in. publikacja raportów rocznych) są określone w traktatach unijnych.

Odpowiedzialność demokratyczna
Raporty roczne