Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zadania

Eurosystem – czyli struktura obejmująca Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne ze strefy euro – wykonuje różne zadania, żeby utrzymać stabilny poziom cen.

Nasz cel

Naszym głównym celem jest zapewnienie stabilnego poziomu cen, czyli ochrona wartości euro. Stabilność cen jest niezbędna dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy – dwóch spośród celów Unii Europejskiej. Jej utrzymanie to najważniejszy wkład polityki pieniężnej w realizację tych celów.

Misja EBCMisja Eurosystemu

Zadania Eurosystemu:

  • Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej
  • Prowadzenie operacji walutowych
  • Utrzymywanie rezerw walutowych strefy euro i zarządzanie nimi
  • Wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych

EBC wykonuje określone zadania w dziedzinie nadzoru bankowego, banknotów, statystyki, polityki makroostrożnościowej i stabilności finansowej, a także współpracy europejskiej i międzynarodowej.

Wszystkie strony w tej sekcji