Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Задачи

Евросистемата, която се състои от ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната, изпълнява редица задачи, насочени към поддържане на ценова стабилност.

Нашата цел

Основната ни цел е да поддържаме ценова стабилност, т.е. да запазваме стойността на еврото. Ценовата стабилност е от решаващо значение за икономическия растеж и създаването на работни места – две от целите на Европейския съюз. Тя е най-важният възможен принос на паричната политика в тази област.

Мисия на ЕЦБМисия на Евросистемата

Евросистемата отговаря за:

  • определянето и провеждането на паричната политика
  • осъществяването на валутни операции
  • държането и управлението на чуждестранните валутни резерви на еврозоната
  • подпомагане на гладкото функциониране на платежните системи

ЕЦБ изпълнява специфични задачи в областите банков надзор, банкноти, статистика, макропруденциална политика и финансова стабилност, и международно и европейско сътрудничество.

Всички страници в този раздел