Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Мисията на Евросистемата

Евросистемата, която се състои от Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, е паричният орган на еврозоната. Първостепенната ни задача в Евросистемата е поддържането на ценова стабилност в името на общото благо. В качеството си и на водеща финансова институция ние се стремим да гарантираме финансовата стабилност и да насърчаваме финансовата интеграция в Европа.

За постигането на тези цели ние придаваме голямо значение на надеждността, доверието, прозрачността и отчетността. Стремим се към ефикасна комуникация с гражданите на Европа. Ангажираме се да поддържаме връзките си с европейските и националните органи в пълно съответствие с разпоредбите на Договора и при зачитане на принципа на независимост.

Съвместно допринасяме в стратегически и оперативен план за постигане на нашите общи цели, като зачитаме принципа на децентрализация. Ангажирани сме с добро управление и ефикасно и ефективно изпълнение на задачите ни в дух на сътрудничество и екипност. Въз основа на мащаба и богатството на нашия опит, както и на обмяната на експертни знания се стремим да укрепваме общата си идентичност, да говорим с един глас и да съгласуваме усилията си в рамките на ясно определени роли и отговорности на всички членове на Евросистемата.

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Европейска централна банка

Мисията на ЕЦБ

Правна рамка

Договорът & Уставът

Банков надзор

Мисията на ЕНМ

Всички страници в този раздел