Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Стратегия на Евросистемата за парите в брой

„Поели сме ангажимент по отношение на парите в брой, както и да гарантираме, че винаги ще има възможност за плащане с централнобанкови пари.“

Евробанкнотите и монетите са законно платежно средство в еврозоната. Парите в брой са важна част от Вашата свобода да избирате как да извършвате плащания. Те са от съществено значение за финансовото приобщаване на всички групи в обществото. 

Нашата стратегия за парите в брой има за цел да гарантира, че те са общодостъпни, налични и общоприети и като средство за разплащане, и като средство за съхранение на стойността. Също така те ще останат иновативни, сигурни и екологосъобразни.

Ние се грижим по няколко начина за бъдещето на парите в брой.


Осигуряваме наличието на евробанкноти и монети

Гарантираме, че евробанкнотите и монетите са на разположение по всяко време. Националните централни банки предлагат безплатни касови услуги и полагат усилия да осигурят възможно най-икономично наличнопарично обращение. Вземаме предвид и потребността от евро в брой извън еврозоната.

Научете повече за логистиката на касовите операции 

Подпомагаме достъпа на всеки гражданин до касови услуги

Гражданите и фирмите трябва да имат достъп до своите пари. Затова подкрепяме банките при предоставяне на адекватни касови услуги като теглене на пари в брой безплатно или срещу разумна такса. Търговците на дребно също могат да предлагат алтернативни касови услуги като теглене при покупка или теглене на ограничена сума в брой.

Научете повече за достъпа до пари в брой

Гарантираме, че парите в брой се приемат навсякъде

Повечето хора в еврозоната смятат, че е важно да имат възможност да плащат в брой. Затова от съществено значение е да се осигури приемането на пари в брой навсякъде. Така те имат свободата да избират как да плащат и хората, които нямат достъп до електронни плащания, не са ощетени.

Научете повече за приемането на пари в брой

Разработваме иновативни и сигурни евробанкноти

Евробанкнотите са защитени с помощта на най-нови технологии, за да бъдат добре осигурени срещу фалшифициране, а гражданите и професионално боравещите с пари в брой да проверяват лесно истинността им. Осигуряваме високо качество на евробанкнотите и разработваме нов проект за бъдеща серия. 

Научете повече за бъдещите банкноти

Грижим се за сигурността и устойчивостта на банкнотите

Осигуряваме безопасни за изработване и употреба банкноти, като проучваме и изпитваме потенциалното въздействие на производството и обращението им върху общественото здраве. Проучваме и възможностите да направим банкнотите възможно най-устойчиви.

Научете повече за екологичния отпечатък на евробанкнотите

Повече подробности


Ролята на парите в брой

Парите в брой са най-честото платежно средство в търговската мрежа в еврозоната и всеки може да ги използва. Те имат важни функции и преимущества.

Функции и преимущества на парите в брой 

Платежни нагласи на потребителите

За да придобие по-ясна представа за това как и до каква степен потребителите променят своите платежни навици, ЕЦБ изследва платежните нагласи и поведение на гражданите на еврозоната. 

Проучване на платежните нагласи на потребителите 

Парадоксът на банкнотите

През последните години търсенето на евробанкноти постоянно нараства, а използването на банкноти при плащане на дребно изглежда намалява – явление, известно като „парадоксът на банкнотите“.

ЕЦБ, Икономически бюлетин, брой 2, 2021 г. 

Често задавани въпроси

Ще изчезнат ли скоро парите в брой? Имат ли търговците право да откажат пари в брой като платежно средство? Имат ли националните централни банки компетентност по отношение на банкнотите и монетите?

Открийте отговорите на въпроси за банкнотите и въобще за парите в брой

Всички страници в този раздел