European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Стратегия на Евросистемата за парите в брой

Банкнотите са част от нашата икономика, идентичност и култура. Ние в ЕЦБ носим огромната отговорност да запазим доверието на хората в тях.

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ

Парите в брой са важна част от Вашата свобода да избирате как да извършвате плащания. Те са от съществено значение за финансовото приобщаване на всички групи в обществото. Нашата стратегия за парите в брой има за цел да гарантира, че те са общодостъпни и общоприети и като средство за разплащане, и като средство за съхранение на стойността.

Евробанкнотите и монетите са законно платежно средство в еврозоната, а парите в брой са единствената форма на публично емитирани пари, до която всички граждани имат пряк достъп. ЕЦБ и националните централни банки, които образуват Евросистемата, имат важната отговорност да осигуряват съвместно с банковия сектор безпроблемното снабдяване с парични средства и да улесняват гражданите и предприятията при разплащане с пари в брой.

Ние се грижим за бъдещето на парите в брой по няколко начина.

Осигуряваме наличието на евробанкноти и монети

Стремим се да гарантираме, че евробанкноти и монети са на разположение на гражданите по всяко време. Националните централни банки предлагат безплатни касови услуги в своите държави и освен това се стремят да направят възможно най-икономично наличнопаричното обращение. Вземаме предвид и потребностите на международните пазари, тъй като между 30% и 50% от евробанкнотите се използват извън еврозоната. Ако в бъдеще се емитира цифрово евро, то ще съществува успоредно с парите в брой.

Ние подпомагаме достъпа на всеки гражданин до касови услуги

Искаме гражданите и предприятията да имат достъп до своите средства, без значение какви са предпочитанията им и платежните им потребности. За да се случи това, банките трябва да предоставят адекватни касови услуги, включително теглене на пари в брой безплатно или срещу разумна такса. Освен това подкрепяме и търговците на дребно, които предлагат допълнителни касови услуги като възстановяване на процент от платена сума - cash back, или дават възможност за теглене и внасяне на неголеми суми в брой. Помагаме на банките да се справят с внезапно нарастване на търсенето на банкноти и гарантираме, че парите в брой могат да се използват като резервен платежен инструмент, ако електронните плащания станат временно недостъпни.

Гарантираме, че парите в брой се приемат навсякъде

Повечето хора в еврозоната все още предпочитат да използват пари в брой за плащанията на дребно. Затова осигуряването на приемане на пари в брой навсякъде е жизненоважен елемент на платежната система и в съзвучие със статута им на законно платежно средство. Така потребителите имат свободата да избират как да плащат и хората, които нямат достъп до електронни плащания, не са ощетени. Търговците на дребно и едро и другите частни предприятия не могат да откажат плащане в брой, освен ако двете страни не са се споразумели предварително за друг метод на плащане. Като цяло органите на публичната власт и доставчиците на услуги също са задължени да приемат пари в брой, освен ако законът не предвижда друго.

Ние разработваме иновативни и сигурни евробанкноти

Евробанкнотите са защитени чрез най-модерните и ефикасни технологии, които ги правят много устойчиви на фалшифициране и лесни за проверяване на истинността. Ние осигуряваме истинността и високото качество на евробанкнотите в обращение. Налагаме строги стандарти за това как банките и боравещите професионално с пари в брой да ги проверяват и установяват истинността им. Програмата на Европейската комисия ПЕРИКЪЛ също насърчава разработването на защитни елементи за потенциално бъдещо усъвършенстване на съществуващите купюри евромонети. Накрая, но не на последно място, ние се стремим дизайнът на евробанкнотите да е такъв, че европейците да могат да се идентифицират с него.

Грижим се за сигурността и устойчивостта на банкнотите

Проверяваме дали използването на банкнотите е безопасно, като проучваме възможното въздействие на производството и употребата на евробанкноти върху общественото здраве и провеждаме научни изследвания и тестове. Следим и отпечатъка на банкнотите върху околната среда с цел да открием възможности за намаляването му посредством нови продукти и процеси. Това гарантира, че евробанкнотите и процесите за производството им са максимално устойчиви, екологични и природосъобразни.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел