Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Стратегия на Евросистемата за парите в брой

„Банкнотите са част от нашата икономика, идентичност и култура. Ние в ЕЦБ носим огромната отговорност да запазим доверието на хората в тях.“

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ

Евробанкнотите и монетите са единственото законно платежно средство в еврозоната, а парите в брой – единствената форма на публично емитирани пари, до която всички граждани имат пряк достъп, което гарантира свобода, неприкосновеност на личния живот и социално приобщаване. ЕЦБ и националните централни банки, които образуват Евросистемата, имат важната отговорност да гарантират безпроблемното снабдяване с парични средства и да улесняват гражданите и предприятията при разплащане с пари в брой.

Ние се грижим за бъдещето на парите в брой по няколко начина.

Осигуряваме наличието на евробанкноти и монети

Евросистемата гарантира, че евробанкноти и монети са на разположение на обществеността по всяко време. Всяка национална централна банка предлага безплатни касови услуги на територията на съответната държава и се стреми да направи възможно най-икономично наличнопаричното обращение. Вземаме предвид и потребностите на международните пазари, тъй като голяма част от евробанкнотите се използват извън еврозоната. Дори и в бъдеще да се емитира цифрово евро, то ще съществува успоредно с парите в брой.

Ние подпомагаме достъпа на всеки гражданин до касови услуги

Евросистемата цели гражданите и предприятията да имат достъп до собствените си средства, без значение какви са предпочитанията им и платежните им потребности. Следователно кредитните институции носят социалната отговорност да предоставят на гражданите и предприятията касови услуги, включително теглене на пари в брой, безплатно или срещу приемливи такси. Ние подкрепяме и търговците на дребно, които предлагат допълнителни касови услуги като възстановяване на процент от платена сума - cash back, или дават възможност за теглене и внасяне на неголеми суми в брой. И накрая, помагаме на банковия сектор да се справи с внезапно нарастване на търсенето на банкноти и гарантираме, че парите в брой могат да се използват като резервен платежен инструмент, ако електронните плащания станат временно недостъпни.

Гарантираме, че парите в брой се приемат навсякъде.

Парите в брой все още са основният метод за плащания на дребно от хората в еврозоната. Евросистемата счита всеобщото приемане на парите в брой за жизненоважна част от платежната система и статута на законно платежно средство на евробанкнотите и монетите. Тя гарантира, че потребителите са свободни да изберат как да плащат. Приемането на пари в брой означава и че хората, които нямат достъп до услуги за електронни плащания, не са ощетени. Доставчиците на обществени услуги, търговците и други предприятия не могат да откажат плащане в брой, освен ако това не се изисква изрично от закона или всички страни не са се споразумели предварително за други методи на плащане.

Разработваме иновативни и сигурни евробанкноти.

Евросистемата разработва сигурни банкноти, защитени чрез най-модерните и ефикасни технологии, които ги правят много устойчиви на фалшифициране и лесни за проверяване на истинността. Ние гарантираме истинността и високото качество на евробанкнотите в обращение. Налагаме строги стандарти за проверка и установяване на истинността на банкнотите от страна на банките и лицата, боравещи професионално с пари в брой. Програмата на Европейската комисия ПЕРИКЪЛ също насърчава разработването на защитни елементи за потенциално бъдещо усъвършенстване на съществуващите купюри евромонети. Накрая, но не на последно място, ние гарантираме, че дизайнът на евробанкнотите е такъв, че европейците да могат да се идентифицират с него.

Ние се грижим за сигурността и устойчивостта на банкнотите.

Евросистемата проверява дали използването на банкнотите е безопасно, като проучва възможното въздействие на производството и употребата на евробанкноти върху общественото здраве и провежда научни изследвания и тестове. Ние проверяваме и отпечатъка на банкнотите върху околната среда с цел да открием възможности за намаляването му посредством нови продукти и процеси. Това гарантира, че евробанкнотите и процесите за производството им са максимално устойчиви, екологични и природосъобразни.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел