Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi sularahastrateegia

„Pangatähed on osa meie majandusest, identiteedist ja kultuurist – EKP-l on sealjuures väga suur vastutus tagada, et inimeste usaldus nende suhtes säilib”.

EKP president Christine Lagarde

Euroalal kehtivad seadusliku maksevahendina üksnes europangatähed ja -mündid. Sularaha on ühtlasi ainus avaliku sektori rahavorm, mis on otseselt kättesaadav kõigile kodanikele, tagades seeläbi autonoomsuse, privaatsuse ja sotsiaalse kaasatuse. EKP-l ja riikide keskpankadel (ehk eurosüsteemil) on esmane vastutus tagada tõrgeteta sularahatarned ja hõlbustada sularaha kasutamist maksete tegemisel nii eraisikute kui ka ettevõtete jaoks.

Kaitseme sularaha tulevikku mitmel moel.

Tagame eurosularaha kättesaadavuse

Eurosüsteemi ülesanne on tagada, et europangatähed ja -mündid on üldsusele igal ajal kättesaadavad. Riikide keskpangad pakuvad oma riigis tasuta sularahateenuseid, püüdes samal ajal hoida sularahatsüklit võimalikult kulutõhusana. Ühtlasi tuleb arvestada rahvusvaheliste turgude vajadustega, kuna suur osa europangatähtedest ringleb väljaspool euroala. Isegi kui tulevikus emiteeritakse digitaalne euro, jääb sularaha endiselt kasutusele.

Toetame üldsuse juurdepääsu sularahateenustele

Eurosüsteem soovib tagada, et eraisikutel ja ettevõtetel oleks juurdepääs oma rahale olenemata eelistustest ja maksevajadustest. Seega on krediidiasutustel sotsiaalne vastutus pakkuda kodanikele ja ettevõtetele sularahateenuseid, sealhulgas võimalust võtta sularaha välja tasuta või üksnes mõistliku tasu eest. Ühtlasi toetame jaemüüjaid täiendavate sularahateenuste pakkumisel (nt tagasimaksetehingud või sularaha piiratud väljavõtmine ja sissemaksed). Peale selle pakume tuge ka pangandussektorile, et toime tulla ootamatu nõudlusega pangatähtede järele ja tagada sularaha toimimine alternatiivse maksevahendina e-maksete ajutiste tõrgete korral.

Tagame sularaha vastuvõtmise kõikjal

Sularaha on endiselt peamine jaemaksete tegemise viis euroalal. Eurosüsteemi jaoks on sularaha üldine aktsepteeritavus väga oluline osa maksesüsteemist ja eurosularaha staatusest seadusliku maksevahendina. Samal ajal tagab eurosüsteem tarbijate vabaduse makseviisi valikul. Sularaha aktsepteerimine tagab ühtlasi, et inimesed, kellel puudub juurdepääs e-makseteenustele, ei ole ebasoodsas olukorras. Avalike teenuste pakkujad, kaupmehed ja muud ettevõtted ei saa sularahamaksetest keelduda, välja arvatud juhul, kui see on sõnaselgelt seadusega ette nähtud või kõik osapooled on eelnevalt kokku leppinud muu makseviisi kasutamises.

Arendame uuenduslikke ja turvalisi europangatähti

Eurosüsteem arendab turvalisi pangatähti, mida kaitseb uusim ja tõhusaim tehnoloogia, et muuta need väga võltsimiskindlaks ja lihtsalt kontrollitavaks. Tagame ringluses olevate europangatähtede ehtsuse ja kvaliteedi ning kehtestame pankadele ja sularahakäitlejatele ranged standardid pangatähtede kontrollimisel ja autentimisel. Ühtlasi edendab Euroopa Komisjoni programm „Perikles” turvaelementide väljatöötamist praeguse euromüntide seeria uuendamiseks tulevikus. Peale selle on eurosüsteemi ülesanne tagada, et europangatähtede kujundus oleks Euroopa kodanikele omane ja vastuvõetav.

Hoiame pangatähed turvalise ja kestlikuna

Eurosüsteem hoolitseb selle eest, et pangatähtede kasutamine oleks turvaline, analüüsides europangatähtede tootmise ja ringluse võimalikku mõju rahvatervisele ning korraldades teaduslikke uuringuid ja katseid. Ühtlasi võtame arvesse pangatähtede keskkonnajalajälge, et tuvastada võimalusi vähendada nende keskkonnamõju uute toodete ja protsesside kaudu. Kokkuvõttes aitab see tagada, et europangatähed ja nende tootmisprotsessid on võimalikult kestlikud ja keskkonnahoidlikud.

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Kõik selle jaotise teemad