European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi sularahastrateegia

„Peame sularaha rolli väga oluliseks ja soovime kindlalt tagada, et maksed avaliku sektori rahaga oleksid alati võimalikud.”


Sularaha on oluline, sest tagab makseviisi valikul vabaduse. Samuti on see tähtis kõigi ühiskonnarühmade finantsalase kaasatuse saavutamiseks. Eurosüsteemi sularahastrateegia eesmärk on tagada, et sularaha jääb laialdaselt kättesaadavaks ning seda aktsepteeritakse nii maksevahendina kui ka väärtuse säilitajana.

Europangatähed ja -mündid kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal. Sularaha on ainus avaliku sektori rahavorm, mis on kõigile otseselt kättesaadav. EKP-l ja riikide keskpankadel (ehk eurosüsteemil) on koos pangandussektoriga esmane vastutus tagada tõrgeteta sularahatarned ja hõlbustada sularaha kasutamist maksete tegemisel nii üksikisikute kui ka ettevõtete jaoks.

Kaitseme sularaha tulevikku mitmel moel.

Tagame eurosularaha kättesaadavuse

Eurosüsteemi ülesanne on tagada, et europangatähed ja -mündid oleksid üldsusele igal ajal kättesaadavad. Riikide keskpangad pakuvad oma riigis tasuta sularahateenuseid ning püüavad ühtlasi hoida sularahatsüklit võimalikult kulutõhusana. Samuti tuleb arvestada rahvusvaheliste turgude vajadustega, kuna 30–50% europangatähtedest ringleb väljaspool euroala. Kui tulevikus peaks emiteeritama digitaalne euro, jääb sularaha ka siis jätkuvalt kasutusele.

Toetame üldsuse juurdepääsu sularahateenustele

Eurosüsteem soovib tagada, et üksikisikutel ja ettevõtetel oleks eelistustest ja maksevajadustest olenemata juurdepääs oma rahale. Selle kindlustamiseks peavad pangad pakkuma sularahateenuseid, sealhulgas võimalust võtta sularaha välja tasuta või üksnes mõistliku tasu eest. Peale selle toetame jaemüüjaid täiendavate sularahateenuste pakkumisel (nt tagasimaksetehingud või sularaha piiratud väljavõtmine ja sissemaksed). Me aitame pankadel toime tulla ootamatu nõudlusega pangatähtede järele ja tagada, et sularaha saab kasutada alternatiivse maksevahendina e-maksete ajutiste tõrgete korral.

Tagame sularaha vastuvõtmise kõikjal

Enamik inimesi euroalal eelistab endiselt kasutada jaemaksete tegemiseks sularaha. Seega on maksesüsteemi oluline osa tagada, et sularaha võetakse kõikjal vastu. Ühtlasi on see kooskõlas sularaha kui seadusliku maksevahendi staatusega. See annab tarbijatele vabaduse makseviisi valikul ning tagab, et inimesed, kellel puudub juurdepääs e-makseteenustele, ei ole ebasoodsas olukorras. Jaemüüjad, kaupmehed ja teised ettevõtted ei saa sularahamaksetest keelduda, välja arvatud juhul, kui kaks osapoolt on eelnevalt kokku leppinud muu makseviisi kasutamises. Üldjuhul on ka avaliku sektori asutused ja teenuseosutajad kohustatud sularaha vastu võtma, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Arendame uuenduslikke ja turvalisi europangatähti

Europangatähti kaitseb uusim ja tõhusaim tehnoloogia, mis muudab need väga võltsimiskindlaks ja lihtsalt kontrollitavaks. Tagame ringluses olevate europangatähtede ehtsuse ja kvaliteedi ning kehtestame pankadele ja sularahakäitlejatele pangatähtede kontrollimise ja autentimise ranged standardid. Euroopa Komisjoni programm „Perikles” edendab ka turvaelementide väljatöötamist praeguse euromüntide seeria uuendamiseks tulevikus. Peale selle on eurosüsteemi ülesanne tagada, et europangatähtede kujundus oleks Euroopa elanikele omane ja vastuvõetav.

Hoiame pangatähed turvalise ja kestlikuna

Eurosüsteem hoolitseb selle eest, et pangatähtede kasutamine oleks turvaline, analüüsides europangatähtede tootmise ja ringluse võimalikku mõju rahvatervisele ning korraldades teaduslikke uuringuid ja katseid. Ühtlasi võtame arvesse pangatähtede keskkonnajalajälge, et tuvastada võimalusi vähendada nende keskkonnamõju uute toodete ja protsesside kaudu. Kokkuvõttes aitab see tagada, et europangatähed ja nende tootmisprotsessid on võimalikult kestlikud ja keskkonnahoidlikud.

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Kõik selle jaotise teemad