Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi sularahastrateegia

Peame sularaha rolli väga oluliseks ja soovime kindlalt tagada, et maksed keskpangarahaga oleksid alati võimalikud.

Europangatähed ja -mündid kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal. Sularaha on oluline, sest tagab makseviisi valikul vabaduse. Samuti on see tähtis kõigi ühiskonnarühmade finantsalase kaasatuse saavutamiseks. 

Eurosüsteemi sularahastrateegia eesmärk on tagada, et europangatähed ja -mündid jäävad laialdaselt kättesaadavaks ning neid aktsepteeritakse nii maksevahendina kui ka väärtuse säilitajana. Samuti püsib see uuenduslik, turvaline ja keskkonnahoidlik.

Kaitseme sularaha tulevikku mitmel moel.


Tagame eurosularaha kättesaadavuse

Meie ülesanne on tagada, et europangatähed ja -mündid oleksid igal ajal kättesaadavad. Riikide keskpangad pakuvad sularahateenuseid tasuta ja püüavad muuta raha liikumise majanduses võimalikult kulutõhusaks. Samuti võtame arvesse vajadust eurosularaha järele väljaspool euroala.

Sularaha logistika 

Toetame üldsuse juurdepääsu sularahateenustele

Eraisikutel ja ettevõtetel peab olema juurdepääs oma rahale. Seega toetame panku asjakohaste sularahateenuste pakkumisel, mis hõlmavad näiteks sularaha tasuta väljavõtmist või selle väljavõtmist ilma liigsete tasudeta. Jaemüüjad võivad pakkuda ka alternatiivseid sularaha sisse- ja väljamakseteenuseid.

Sularaha kättesaadavus

Tagame sularaha vastuvõtmise kõikjal

Enamiku euroala inimeste arvates on oluline, et makseid saaks teha sularahas. Seetõttu on oluline tagada, et sularaha võetakse kõikjal vastu. See annab tarbijatele vabaduse makseviisi valikul ning tagab, et inimesed, kellel puudub juurdepääs e-makseteenustele, ei ole ebasoodsas olukorras.

Loe lähemalt sularaha vastuvõtmise kohta

Arendame uuenduslikke ja turvalisi europangatähti

Europangatähti kaitseb uusim ja tõhusaim tehnoloogia, mis muudab need väga võltsimiskindlaks ja nende ehtsuse lihtsalt kontrollitavaks nii üldsuse kui ka sularahakäitlejate jaoks. Tagame ringluses olevate europangatähtede laitmatu kvaliteedi ning töötame välja uue seeria pangatähtede kujundust.

Loe lähemalt uute pangatähtede kohta

Hoiame pangatähed turvalise ja kestlikuna

Tagame, et pangatähtede tootmine ja kasutamine on ohutu. Näiteks uurime ja katsetame pangatähtede tootmise ja ringluse võimalikku mõju rahvatervisele ja keskkonnale. Samuti analüüsime, kuidas muuta pangatähed võimalikult kestlikuks.

Europangatähtede keskkonnajalajälg

Süvitsi


Sularaha roll

Sularaha on euroala kauplustes kõige sagedamini kasutatav maksevahend, mis on kättesaadav kõigile. Sularaha pakub olulisi funktsioone ja eeliseid.

Sularaha funktsioonid ja eelised 

Tarbijate maksealased hoiakud

Et saada parem ülevaade sellest, kuidas ja mil määral tarbijate makseharjumused muutuvad, uurib EKP euroala kodanike maksealaseid hoiakuid ja harjumusi. 

Tarbijate maksealaste hoiakute uuring 

Pangatähtede paradoks

Viimastel aastatel on nõudlus europangatähtede järele pidevalt kasvanud, samal ajal kui nende kasutamine jaemüügitehingutes näib olevat vähenenud. Seda nähtust nimetatakse pangatähtede paradoksiks.

EKP majandusülevaade 2/2021 

Korduma kippuvad küsimused

Kas lähitulevikus kaob sularaha käibelt? Kas jaemüüjatel on lubatud keelduda sularaha vastuvõtmisest? Kas riikide keskpankadel on pädevust seoses pangatähtede ja müntidega?

Vastused pangatähtede ja sularahaga seotud küsimustele

Kõik selle jaotise teemad