Eestikeelne lehekülg on praegu tõlkimisel.

E-hankesüsteem

Huvitatud isikud saavad pärast registreerimist juurdepääsu asjakohastele dokumentidele ja võivad osaleda e-hankesüsteemi kaudu korraldatavates hankemenetlustes.

Juurdepääs e-hankesüsteemile

Unustasid salasõna?

E-hankesüsteemi kasutamine

Tehniline tugi

Kui vajate süsteemi kasutamisel abi, pöörduge EKP tehnilise toe töötajate poole aadressil sourcing.support@ecb.europa.eu. Päringutele vastatakse keskmiselt 1–3 tööpäeva jooksul. Tehniline tugi on kättesaadav esmaspäevast reedeni kell 08.30–17.30 Kesk-Euroopa aja järgi (v.a EKP tähtpäevadel).

Lisateave

Millised on süsteemi miinimumnõuded?

Pakkuja ülesanne on tagada, et tema internetiühendus ja seadmed toimivad nõuetekohaselt ning brauseri seaded on õiged. EKP ei saa neid välistingimusi mõjutada. Pöörduge oma IT kasutajatoe/halduri poole, et süsteemi ajakohastada, kui teil on süsteemi miinimumnõuete täitmisega probleeme.

Brauser
Süsteem toetab Internet Explorerit (versioon 9 või hilisem) ja Chrome'i. Eelistatav brauser on Internet Explorer.
Hüpikakende blokeerija
Veenduge, et teie brauser lubab hüpikaknaid.
Muu tarkvara
Hankedokumendid võib esitada Wordi, Exceli ja PDF-vormingus. PDF-failide lugemiseks peate alla laadima Adobe Acrobat Reader'i.
Kuidas kontrollida, kas süsteem vastab miinimumnõuetele?

Laadige EKP e-hankesüsteemi oma pakkumuse („RFx Response”) manusena üles katsedokument (nt tühi Wordi fail).

Teie süsteem ei vasta miinimumnõuetele järgmiste probleemide korral:

  • kasutajaliidese välimus erineb EKP kasutusjuhendites esitatud ekraanipiltidest;
  • manuste üleslaadimise aken ei avane.

Süsteemi probleemide korral pöörduge oma IT kasutajatoe/halduri poole.

Oluline info

Probleemide vältimiseks pakkumuse esitamise tähtaja lähenedes pidage meeles järgmist:

  • Laadige e-hankesüsteemi üles katsedokument: kohe pärast juurdepääsu saamist pakkumusega seotud dokumentidele laadige oma pakkumuse („RFx Response”) manusena üles katsedokument, et kontrollida e-hankesüsteemi toimimist teie arvutisüsteemis.
  • Ärge oodake viimase minutini: esitage oma dokumendid varakult enne asjaomase hankemenetluse tähtaega. Pakkumuse vormistamiseks ja kõikide dokumentide üleslaadimiseks vajalik aeg võib suuresti erineda olenevalt kasutatavast brauserist ja internetiühendusest ning failide suurusest (kuni 80 MB faili kohta).
  • Pakkumuse esitamise staatuseks tuleb märkida „firm”: vastus („RFx Response”) on edukalt esitatud alles siis, kui selle staatuseks on enne tähtaja möödumist märgitud „firm”. Tähtaja möödumisel sulgeb süsteem hankemenetluse automaatselt, isegi kui pakkumuste esitamine on pooleli.
  • Kontrollige vastust („RFx Response”) pärast pakkumuse esitamist: avage EKP e-hankesüsteemis uuesti oma RFx-i vastus ja kontrollige, kas selle sisu on täielik ja kas staatuseks on märgitud „firm”. Üleslaaditud manustest tuleks teha ekraanipilt.
  • Lisage alternatiivsed kontaktisikud: registreerige süsteemis vähemalt üks alternatiivne kontaktisik tagamaks, et vajaduse korral on kellelgi alati juurdepääs pakkumusega seotud dokumentidele ja teadetele. Alternatiivsete kontaktisikute kontode loomise kohta vt I peatükki pakkujate kasutajakontode haldamise juhendis.

Piiratud vastutus

Pakkuja registreerimine e-hankesüsteemis või osalemine hankemenetluses ei kohusta EKPd lepingut sõlmima.