Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
Ajakohastatud teave on kättesaadav ingliskeelsel veebilehel.

E-hankesüsteem

Huvitatud isikud saavad pärast registreerimist juurdepääsu asjakohastele dokumentidele ja võivad osaleda e-hankesüsteemi kaudu korraldatavates hankemenetlustes.

Juurdepääs e-hankesüsteemile

Logi sisse Registreerimine Tehniline tugi

E-hankesüsteemi kasutamine

Tehniline tugi

Kui vajate süsteemi kasutamisel abi, pöörduge EKP tehnilise toe töötajate poole aadressil sourcing.support@ecb.europa.eu. Päringutele vastatakse keskmiselt 1–3 tööpäeva jooksul. Tehniline tugi on kättesaadav esmaspäevast reedeni kell 8.30–17.30 Frankfurdi aja (Kesk-Euroopa aeg) järgi, v.a EKP tähtpäevadel.

Millised on süsteemi miinimumnõuded?

Pakkuja ülesanne on tagada, et tema internetiühendus ja seadmed toimivad nõuetekohaselt ning brauseri seaded on õiged. EKP ei saa neid välistingimusi mõjutada. Kui esineb probleeme süsteemi miinimumnõuete täitmisega, pöörduge oma IT kasutajatoe/halduri poole, et süsteemi ajakohastada.

Toetatavad brauserid

EKP e-hankesüsteemi funktsioone toetavad Microsoft Internet Explorer ja Google Chrome.

Muude brauserite kasutamist ei toetata.

Hüpikakende blokeerija

Veenduge, et teie brauser lubab hüpikaknaid.

Muu tarkvara

Hankedokumendid võib esitada Wordi, Exceli ja PDF-vormingus. PDF-failide lugemiseks võib olla vajalik alla laadida Adobe Acrobat ReaderAdobe Acrobat Reader.

Kuidas kontrollida, kas süsteem vastab miinimumnõuetele?

Laadige EKP e-hankesüsteemi oma pakkumuse („RFx Response”) manusena üles katsedokument (nt tühi Wordi fail).

Teie süsteem ei pruugi vastata miinimumnõuetele järgmiste probleemide korral:

 • kasutajaliidese välimus erineb EKP kasutusjuhendites esitatud ekraanipiltidest;
 • manuste üleslaadimise aken ei avane.

Süsteemi probleemide korral pöörduge oma IT kasutajatoe/halduri poole.

Oluline info andmete esitamise kohta

 • Lisage alternatiivsed kontaktisikud
  Registreerige süsteemis vähemalt üks alternatiivne kontaktisik tagamaks, et vajaduse korral on kellelgi alati juurdepääs pakkumusega seotud dokumentidele ja teadetele. Alternatiivsete kontaktisikute kontode loomise kohta vt III peatükki pakkujate kasutajakontode haldamise juhendis.
 • Laadige e-hankesüsteemi üles katsedokument
  Kohe pärast juurdepääsu saamist pakkumusega seotud dokumentidele laadige oma pakkumuse („RFx Response”) manusena üles katsedokument, et kontrollida e-hankesüsteemi toimimist teie arvutisüsteemis. Dokumentide üleslaadimise kohta vt IV peatükki juhendis, mis käsitleb vastuse esitamist pakkumismenetluses.
 • Ärge oodake viimase minutini
  Esitage oma dokumendid varakult enne asjaomase hankemenetluse tähtaega, et suuta vajaduse korral aegsasti kõrvaldada võimalikud tehnilised probleemid. Pakkumuse vormistamiseks ja kõikide dokumentide üleslaadimiseks vajalik aeg võib suuresti erineda olenevalt kasutatavast brauserist ja internetiühendusest ning failide suurusest (kuni 80 MB faili kohta).
 • Pakkumuse esitamise staatuseks tuleb märkida „firm”
  Vastus („RFx Response”) on edukalt esitatud alles siis, kui selle staatuseks on enne tähtaja möödumist märgitud „firm”. Tähtaja möödumisel sulgeb süsteem hankemenetluse automaatselt, isegi kui pakkumuste esitamine on pooleli. EKP võtab hankemenetlustes arvesse üksnes selliseid pakkumusi, mille staatuseks on märgitud „firm”.
 • Kontrollige vastust („RFx Response”) pärast pakkumuse esitamist veel kord
  Avage EKP e-hankesüsteemis uuesti enda esitatud RFx-i vastus ning kontrollige, kas selle sisu on täielik ja kas staatuseks on märgitud „firm”. Üleslaaditud manustest tuleks teha ekraanipilt.

Isikuandmete kaitse

Vastutuse välistamine

Pakkuja registreerimine e-hankesüsteemis või osalemine hankemenetluses ei kohusta EKPd lepingut sõlmima.

Kõik selle jaotise teemad