Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Maksed ja turud

Võimalus maksta turvaliselt on äärmiselt oluline kõigi jaoks

Euroalal tuginevad maksed ulatuslikule infrastruktuurile, mis tagab vahendite ja varade turvalise liikumise ühest kohast teise. EKP juhib osa sellest võrgustikust ja kontrollib ülejäänut.

Peale selle jälgime finantsturge. Nii saame vajalikku teavet, et täita oma põhiülesannet – hoida hinnad stabiilsena, toetades seeläbi majanduskasvu.

TARGETi teenused

EKP ja euroala riikide keskpangad haldavad mitut finantsturu infrastruktuuri, mis tagavad sularaha, väärtpaberite ja tagatiste vaba liikumise kogu Euroopas. Neid kokku nimetatakse TARGETi teenusteks.

Mida kujutavad endast TARGETi teenused?

Välkmaksed

Eeldatakse, et raha liigub sama kiiresti kui e-kirjad. Seetõttu töötame selle nimel, et välkmakseid oleks võimalik teha kogu euroalal. Pangad saavad kasutada välkmaksete arveldamise teenust (TIPS), mis võimaldab euroala elanikel teha ülekandeid, milleks kulub vaid sekundeid.

Mis on TIPS?

Euro lühiajaline intressimäär (€STR)

€STR on uus viiteintressimäär, mis võeti kasutusele 2019. aasta oktoobris. See kajastab hinda, mida pangad peavad üksteisele üleöölaenude eest maksma. Finantsturud peavad uue intressimäära täielikult kasutusele võtma 2021. aasta lõpuks.

Euro lühiajaline intressimäär (€STR)

Tagatis

Keskpangast laenu võttes peavad pangad andma piisava tagatise. Loe lähemalt, milliseid tagatisi EKP aktsepteerib ja vaata statistikat tagatiste kohta.

Lähemalt tagatistest

Kübervastupidavusvõime

Küberründed võivad ohustada nii üksikuid panku kui ka kogu finantssüsteemi. Seepärast pöörame suurt tähelepanu kübervastupidavusvõimele ja kutsume finantssektorit üles olema valvas ja hästi ettevalmistunud.

Mis on kübervastupidavusvõime?

Innovatsioon

Uuendused finantssektoris võivad tuua suurt kasu. EKP uurib finantsuuendusi ja nende mõju või võimalikku mõju muutustele finantsturgude toimimises. Soovime tagada, et tehnoloogilised häired ei mõjutaks lõimumist või stabiilsust.

Finantsuuendused
VAATA LISAKS
Turuinfrastruktuur ja maksed
VAATA LISAKS

Koostöö Euroopas

Turgude kontaktrühmad

EKP on kokku kutsunud erinevad turgude kontaktrühmad, et tagada oma rahapoliitika sujuv ja tõhus elluviimine. Kontaktrühmade kaudu saab suhelda eri turuosalistega ja jälgida tähelepanelikult üleilmsete finantsturgude arengut.

Turgude kontaktrühmad

Avalikud konsultatsioonid

Pakume korrapäraselt võimalust esitada märkusi finantsturge mõjutavate otsuste ja algatuste kohta. Sellise otsesuhtluse kaudu saame teada neil turgudel osalejate ja teiste huvitatud isikute arvamuse.

Kõik avalikud konsultatsioonid
POLE ASJATUNDJA? TUTVU SUUNAVIITADEGA
LOE LÄHEMALT
Mis on TARGET2?

Kõik selle jaotise teemad