Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kliima- ja loodusriskidega seotud tegevuskava 2024. ja 2025. aastaks

Oleme teinud kokkuvõtte 2022. aasta kliimakava käivitamise järel tehtud edusammudest ja otsustanud laiendada oma tööd kliimamuutuste valdkonnas. 

2024. ja 2025. aastal keskendume järgmisele kolmele valdkonnale:

  1. rohepöörde mõju,
  2. kliimamuutuste füüsiline mõju, ning
  3. looduse kadumisega ja selle seisundi halvenemisega kaasnev oht majandusele.

Meie tegevus kliima- ja loodusriskide valdkonnas

Miks on see EKP jaoks oluline?

Temperatuuri tõus, tormid ja põud, aga ka metsade hävitamine, mullaerosioon ja tolmeldajate kadumine võivad kaasa tuua hindade tõusu ja hoogustada kokkuvõttes inflatsiooni. Hinna- ja finantsstabiilsust on võimalik säilitada ainult siis, kui kliima ja looduse olukord on stabiilne.

Miks on kliimamuutuste teema EKP jaoks oluline

Milliseid meetmeid EKP võtab?

Kooskõlas meie kolme strateegilise eesmärgiga on meie töö kliimamuutuste valdkonnas jõudmas uude etappi, milles juhindume kliima- ja loodusriskidega seotud tegevuskavast aastateks 2024–2025. Saadud kogemustele tuginedes toome kavas välja teemad, kus me oma jõupingutusi laiendame, keskendudes kolmele fookusvaldkonnale.

Kliima- ja loodusriskidega seotud tegevuskava aastateks 2024–2025

Millistes valdkondades laiendame oma jõupingutusi?

Tuginedes oma 2021. aasta tegevuskavale, 2022. aasta kliimakavale ja 2024.–2026. aasta järelevalveprioriteetidele, laiendame oma tööd järgmistes valdkondades:

Makromajanduslik analüüs ja rahapoliitika

Täiustame analüüsivahendeid, et mõista paremini kliimamuutuste ja rohepöörde makromajanduslikku mõju, ning parandame kliimamuutustega seotud riskide juhtimist eurosüsteemi bilansis.

Pangandusjärelevalve ja finantsstabiilsus

Kaasame kliima- ja keskkonnariskid 2024.–2026. aasta järelevalveprioriteetidesse ning jätkame finantsstabiilsust ohustavate kliimariskide raamistiku edasiarendamist.

Kliimaga seotud andmed

Jätkame tööd selleks, et saada rohkem ja kvaliteetsemaid andmeid kliimariskide ja looduse seisundi halvenemise kohta.

Maksesüsteemid, pangatähed ja turuinfrastruktuur

Vähendame jätkuvalt eurosüsteemi pangatähtede keskkonnajalajälge ning laiendame keskkonnajalajäljega seotud kaalutlusi ka muudele maksevahenditele ja turuinfrastruktuuridele.

EKP enda operatsioonide ja portfellide keskkonnasäästlikkus

Püüame vähendada oma operatsioonide ja rahapoliitikaväliste portfellide keskkonnajalajälge ning jätkame kliimaalases töös tehtud edusammude avalikustamist.

Millistele valdkondadele kavatseme 2024. ja 2025. aastal keskenduda?

1. Rohepöörde toetamine

Majanduse rohepööre toetab hinna- ja finantsstabiilsust. Sellega viivitamine suurendab kulusid. Uurime jätkuvalt, mida tähendab rohepööre majanduse ja finantssüsteemi jaoks ning kuidas saame seda oma volituste piires toetada.

2. Kliimamuutuste füüsilise mõju hindamine

Äärmuslikud ilmastikuolud mõjutavad majandust ja kergitavad hindu. EKP kui keskpanga ja pangandusjärelevalve asutuse jaoks on oluline mõista kliimamuutuste mõju. Jagame ka oma uuringute tulemusi, et aidata kõigil majanduses osalejatel teha teadlikke otsuseid ja kohaneda.

3. Loodusriskide analüüs

Meie majandus sõltub loodusest ja ei saa ilma selleta eksisteerida, seega toob looduse seisundi halvenemine kaasa finantsriskid. Seepärast peame oma volituste täitmiseks hindama loodusriskide mõju ja nende koostoimet kliimaolukorraga.

Vaata lisaks

Meie senine tegevus

Kõik selle jaotise teemad