Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Накратко за плана за климата и природата 2024–2025 г.

Направихме преглед на напредъка след обявяването на програмата за климата – 2022 г. и решихме да разширим дейността си във връзка с изменението на климата. 

През 2024–2025 г. акцентът ще бъде в три области:

  1. последиците от екологичния преход;
  2. физическото въздействие от изменението на климата;
  3. рискът за икономиката, който поражда загубата на природа и влошаването на нейното състояние.

Нашите действия по отношение на климата и природата

Защо това е от значение за ЕЦБ?

Високите температури, бурите и сушите, но също така и обезлесяването, ерозията на почвата и загубата на опрашващи насекоми могат да тласнат нагоре цените и, в крайна сметка, и инфлацията. Ценова и финансова стабилност може да се поддържа само при стабилен климат и природа.

Защо е важно изменението на климата

Какво предприемаме по този въпрос?

В съответствие с нашите три стратегически цели работата ни, свързана с изменението на климата, навлиза в нов етап, като ще се ръководи от плана ни за климата и природата за 2024–2025 г. Използвайки поуките на опита, планът очертава в кои области се разширяват усилията. Посочват се три ключови области на дейността ни.

Подробно представяне на нашия план за климата и природата за 2024–2025 г.

Къде разширяваме усилията си?

Въз основа на нашия план за действие – 2021 г., програмата за климата – 2022 г. и надзорните приоритети за 2024–2026 г. разширяваме дейността си в следните области:

Макроикономически анализ и парична политика

Подобряване на аналитичните инструменти за по-задълбочено вникване в макроикономическите последици от изменението на климата и от прехода, и усъвършенстване на управлението на рисковете, свързани с изменението на климата, в баланса на Евросистемата.

Банков надзор и финансова стабилност

Включване на рисковете, свързани с климата и околната среда, като надзорен приоритет за периода 2024–2026 г. и по-нататъшно усъвършенстване на рамката за климатични рискове за финансовата система.

Данни, свързани с климата

По-нататъшна работа за получаване на повече и по-добри данни за климатичните рискове и влошаването на състоянието на природата.

Плащания, банкноти и пазарна инфраструктура

По-нататъшно намаляване на екологичния отпечатък на банкнотите на Евросистемата; по-широко отразяване на съображенията, свързани с екологичния отпечатък, при другите платежни средства и пазарната инфраструктура.

Екологосъобразност на собствените ни операции и портфейли

Стремеж да намалим екологичния отпечатък на собствените ни операции и на портфейлите ни, несвързани с паричната политика. Спазване на ангажимента за оповестяване на напредъка ни по дейностите, свързани с климата.

Кои са акцентите за 2024–2025 г.?

1. Справяне с прехода

Екологизирането на икономиката ще допринесе за ценова и финансова стабилност. Отлагането му ще го оскъпи. Продължаваме да изследваме какво означава преходът за икономиката и финансовата система и обмисляме как можем да го подпомогнем в рамките на мандата си.

2. Оценка на физическото въздействие от изменението на климата

Екстремните метеорологични явления оказват въздействие върху икономиката и тласкат нагоре цените. За работата ни като централна банка и банков надзорен орган е важно да разбираме въздействието от изменението на климата. Ние споделяме резултатите от изследванията си, за да помогнем на всички икономически субекти да вземат информирани решения и да се приспособяват.

3. Изследване на рисковете, свързани с природата

Икономиката ни се опира на природата и не може да съществува без нея, затова влошаването на нейното състояние поражда финансови рискове. Ето защо, за да изпълняваме мандата си, трябва да подложим на оценка последиците от влошаването на състоянието на природата, както и взаимодействието ѝ с климата.

Вижте също

Вижте какво сме направили досега:

Всички страници в този раздел