Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Статистика

Цели

Целта на статистиката на ЕЦБ е да предоставя всички необходими данни за изпълнение на задачите на Европейската система на централните банки. Въпреки че основната задача е провеждането на паричната политика за еврозоната, статистически данни на ЕЦБ също се предоставят на Европейския съвет за системен риск за целите на макропруденциалния надзор на финансовата система. Освен това ЕЦБ предоставя тази статистика и допълнителна информация както на обществеността, така и на участниците на пазара.

Кой изготвя статистиката?

В меморандум за разбирателство са посочени задълженията на ЕЦБ и Европейската комисия (т.е. Евростат) по отношение на икономическата и финансовата статистика на равнището на Европейския съюз:

  • ЕЦБ има първостепенна отговорност за паричната и финансовата статистика, статистиката за международните резерви на Евросистемата и статистиката за номиналните и реалните ефективни обменни курсове на еврото;
  • Евростат има първостепенна отговорност за общата икономическа статистика;
  • двете институции споделят отговорността за статистиката на платежния баланс и финансовите и нефинансовите сметки, разбити по институционален сектор.

Къде може да се намерят статистически данни?

Статистиката на ЕЦБ е налична безплатно в раздела „Статистика“ на уебсайта на ЕЦБ и може да се изтегли от Статистическа база данни.

Всички страници в този раздел