Menu

Информационни материали за евробанкнотите и монетите

Следващите публикации могат да бъдат прочетени онлайн, а повечето могат да бъдат изтеглени като файлове с ниска резолюция. Печатни екземпляри също могат да бъдат получени безплатно до изчерпване на количествата. За поръчка се обърнете към своята национална централна банка, ако живеете в еврозоната, и към Европейската централна банка (info@ecb.europa.eu), ако живеете извън еврозоната.

Листовка за боравещите с пари в брой: Запознайте се с новите банкноти от 100 € и 200 € (май 2019 г.)

Описание:
Листовка за боравещите с пари в брой на професионална основа, в която са показани защитните елементи на банкнотите от серия „Европа“ от 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € и 200 €.

Формат:
105 x 210 mm


Карта с променящо се изображение на защитните елементи (май 2019 г.)

Описание:
Карти с променящо се изображение, представящи защитните елементи на банкнотите от 100 € и 200 € от серия „Европа“.

Формат:
Размер на кредитна карта, 85 x 54 mm


Плакат за евробанкнотите и монетите (май 2019 г.)

Описание:
Плакат, на който са представени банкнотите от серия „Европа“ от 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € и 200 €, както и евромонетите и техните национални страни.

Формат:
A2, 420 x 594 mm


Брошура за новите банкноти от 100 € и 200 € (септември 2018 г.)

Само онлайн версия

Описание:
Брошурата съдържа полезна информация за новите банкноти от 100 € и 200 € и за парите в брой като цяло.

Формат:
A4, 210 x 297 mm


Най-важните дати за новите 50 € (юли 2016 г.)

Само онлайн версия

Описание:
График на емитирането на новата банкнота от 50 € и на приспособяването на банкнотообработващите машини и устройствата за проверка за истинност.

Формат:
A4, 210 × 297 mm


Комплект материали за пресата (юли 2016 г.)

Само онлайн версия

Описание:
Комплект материали за пресата за журналисти, посветен на новата банкнота от 50 €.


Комплект материали за партньори (юли 2016 г.)

Само онлайн версия

Описание:
Материалите за партньори съдържат информация за Програмата за партньорство, която помага на регистрираните партньори да се подготвят и да планират въвеждането на банкнотите от новата серия „Европа“.

Формат:
A4, 210 × 297 mm


Плакат „Euro Run“

Плакат „Euro Run“ (декември 2016 г.)

Описание:
Вижте всички държави, които използват еврото, запознайте се с техните монети от 1 € и научете повече за новата банкнота от 50 €.

Формат:
A4, 841 mm x 594 mm


Брошура „Euro Run“

Брошура „Euro Run“ (декември 2016 г.)

Описание:
В тази история героите на „Euro Run“ Анна и Алекс помагат на полицията да арестува един фалшификатор.

Формат:
A4, 210 mm x 148 mm


Презентация „Euro Run“

Презентация „Euro Run“ (октомври 2015 г.)

Описание:
Поредица забавни слайдове за евробанкнотите и монетите с бележки за учителите.

Формат:
PowerPoint презентация, 4x3


Листовка за дизайна и защитните елементи на банкнотата от 20 € от серия „Европа“

Листовка за обществеността: Новата банкнота от 50 € (декември 2016 г.)

Описание:
Листовка за дизайна и защитните елементи на банкнотата от 50 € от серия „Европа“.

Формат:
DIN long, 110 mm x 210 mm


Карта, която при накланяне представя защитните елементи на банкнотата от 20 € от серия „Европа“

Карта с променящо се изображение, представяща защитни елементи (декември 2016 г.)

Описание:
Карта, която при накланяне показва защитните елементи на банкнотата от 50 € от серия „Европа“.

Формат:
Размер на кредитна карта, 85 mm x 54 mm


Плакат за защитните елементи на банкнотите от 5 €, 10 € и 20 € от серия „Европа“

Проверяват се лесно (декември 2016 г.)

Описание:
Плакат за защитните елементи на банкнотите от 5 €, 10 €, 20 € и 50 € от серия „Европа“.

Формат:
A3, 297 mm x 420 mm


Листовка, предназначена за боравещи с пари в брой на професионална основа, посветена на защитните елементи на първата серия евробанкноти и на банкнотите от 5 €, 10 € и 20 € от серия „Европа“

Листовка за работещи с пари в брой: Запознайте се с новата банкнота от 50 € (декември 2016 г.)

Описание:
Листовка, предназначена за боравещи с пари в брой на професионална основа, посветена на защитните елементи на първата серия евробанкноти и на банкнотите от 5 €, 10 €, 20 € и 50 € от серия „Европа“.

Формат:
DIN long, 105 mm x 198 mm


График на емитирането на новата банкнота от 20 € и на приспособяването на банкнотообработващите машини и устройствата за проверка за истинност

Най-важните дати за новите 20 € (февруари 2015 г.)

Само онлайн версия

Описание:
График на емитирането на новата банкнота от 20 € и на приспособяването на банкнотообработващите машини и устройствата за проверка за истинност.

Формат:
А4, 210 x 297 mm


Листовка за дизайна и защитните елементи на банкнотите от 5 € и 10 € от серия „Европа“

Новото лице на еврото: Запознайте се с новата банкнота от 10 € (април 2014 г.)

Описание:
Листовка за дизайна и защитните елементи на банкнотите от 5 € и 10 € от серия „Европа“.

Формат:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Карта, която при накланяне представя защитните елементи на банкнотата от 10 € от серия „Европа“

Карта с променящо се изображение, представяща защитни елементи (април 2014 г.)

Описание:
Карта, която при накланяне показва защитните елементи на банкнотата от 10 € от серия „Европа“.

Формат:
Размер на кредитна карта, 85 mm x 55 mm


Плакат за защитните елементи на първата серия евробанкноти и на банкнотите от 5 € и 10 € от серия „Европа“

Проверяват се лесно (април 2014 г.)

Описание:
Плакат за защитните елементи на първата серия евробанкноти и на банкнотите от 5 € и 10 € от серия „Европа“.

Формат:
A3, 297 mm x 420 mm


Обзор на евробанкнотите и монетите, включително националните страни на монетите на всички държави членки от еврозоната и европейските страни

Плакат, представящ евробанкнотите и монетите (юли 2014 г.)

Описание:
Обзор на евробанкнотите и монетите, включително националните страни на монетите на всички държави членки от еврозоната и европейските страни (стар и нов дизайн).

Формат:
A1, 594 x 841 mm, сгънат до A4, 210 mm x 297 mm

многоезично издание