Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Общ сензорен интерфейс за високоскоростни машини за сортиране на банкноти

През 2013 г. Евросистемата и основните доставчици на високоскоростни машини за сортиране на банкноти разработиха спецификации за интегриране на сензорите за защитни елементи на банкноти в машините за сортиране на банкноти. Спецификациите, които имат за цел да повишат оперативната съвместимост и да облекчат усилията за интегриране, са публикувани под названието „общ сензорен интерфейс“ (ОСИ).

Реакцията на пазара във връзка с тези спецификации беше положителна. Ето защо Системата на Федералния резерв на САЩ и Евросистемата, съвместно с основни доставчици на машини за сортиране на банкноти, разработиха второ поколение общ сензорен интерфейс (ОСИ2) за интегриране на системи с камери и по-сложни сензори в машините.

ОСИ и ОСИ2 са достъпни за всички заинтересовани страни и могат да се използват безплатно от всяка от тях (например централни банки, производители на машини и сензори и т.н.).

Промени в спецификациите на ОСИ и ОСИ2

Всяка от заинтересованите страни може да предложи промени в спецификациите на ОСИ и ОСИ2, като ги изпрати до дирекция „Банкноти“ в ЕЦБ. Предложенията ще бъдат разгледани съвместно от Евросистемата и Системата на Федералния резерв и ако бъдат счетени за полезни, ще бъдат включени в бъдещите версии на спецификациите.

Ако сте доставчик и искате да приложите ОСИ или ОСИ2 във Ваша машина за сортиране на банкноти или в сензор, ЕЦБ и Системата на Федералния резерв могат да Ви помогнат, като Ви предоставят протоколи от тестове за приемане. Те също така могат да Ви предоставят симулатори за тестване на правилното функциониране на ОСИ. За тази цел трябва да подпишете споразумение за поверителност.

Всички страници в този раздел