Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Yhteiset määritykset setelintunnistukseen nopeissa setelien lajittelukoneissa

Eurojärjestelmä ja tärkeimmät nopeiden setelinlajittelukoneiden toimittajat kehittivät vuonna 2013 määritykset, joiden avulla lajittelukoneisiin voi yhdistää aitouden tarkastamisessa käytettävän setelintunnistimen. Yhteiset määritykset laadittiin, jotta eri laitteet toimivat samalla tavoin ja niitä on helpompi käyttää.

Määritykset saivat markkinoilla myönteisen vastaanoton. Yhdysvaltain keskuspankki, eurojärjestelmä sekä tärkeimmät setelinlajittelukoneiden toimittajat ovat sittemmin yhdessä kehittäneet määrityksistä uuden version, jotta laitteissa voidaan käyttää kamerajärjestelmiä ja entistä kehittyneempiä setelintunnistimia.

Molemmat versiot ovat esimerkiksi keskuspankkien ja laitevalmistajien käytettävissä veloituksetta.

Määritysten kehittäminen

Määritysten molempiin versioihin voi ehdottaa parannuksia. Ehdotukset voi lähettää EKP:n seteliosastolle. Eurojärjestelmä ja Yhdysvaltain keskuspankki arvioivat parannusehdotukset, ja hyödyllisimmät otetaan huomioon päivitysten yhteydessä.

EKP ja Yhdysvaltain keskuspankki tukevat laitevalmistajia, jotka haluavat ottaa määritykset käyttöön setelintunnistimissaan tai lajittelukoneissaan. Laitevalmistajat saavat käyttöönsä testausprotokollan. Allekirjoitettuaan salassapitosopimuksen ne voivat saada käyttöönsä myös simulaattoreita, joiden avulla voi varmistaa, että laitteet toimivat oikein.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut