Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Poliittinen riippumattomuus

EKP:n riippumattomuus edistää hintavakauden säilymistä. Havainto perustuu laajaan teoreettiseen analyysiin sekä kokemuksiin riippumattomista keskuspankeista.

EKP:n riippumattomuudesta on määrätty Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa sekä EKPJ:n perussäännössä, joissa määritetään yhteisen rahapolitiikan institutionaaliset järjestelyt.

Käytännön merkitys

EKP tai kansallinen keskuspankki taikka EKP:n tai kansallisen keskuspankin päätöksentekoelimen jäsen ei pyydä eikä ota ohjeita unionin toimielimiltä, elimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta eikä miltään muultakaan taholta.

Unionin toimielimet, elimet ja laitokset sekä jäsenvaltioiden hallitukset sitoutuvat kunnioittamaan tätä periaatetta ja pidättymään yrityksistä vaikuttaa EKP:n tai kansallisten keskuspankkien päätöksentekoelinten jäseniin (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikla 130).

Muita määräyksiä

EKP:n rahoitusjärjestelyt pidetään erillään unionin taloudellisista järjestelyistä. EKP:llä on oma budjetti, ja EKP:n pääoman merkitsijöinä ovat kansalliset keskuspankit.

EKPJ:n perussäännön nojalla EKP:n neuvoston jäsenillä on pitkä toimikausi. EKP:n johtokunnan jäsenet nimitetään vain yhdeksi toimikaudeksi.

Kansallisten keskuspankkien pääjohtajien ja johtokunnan jäsenten virassapysymisoikeus on turvattu seuraavasti:

  • Kansallisten keskuspankkien pääjohtajien toimikausi on vähintään viisivuotinen.
  • Johtokunnan jäsenten toimikausi on kahdeksanvuotinen, eikä sitä voida uusia.
  • Erottaminen on mahdollista vain, jos henkilö ei pysty hoitamaan tehtäviään tai on syyllistynyt vakavaan rikkomukseen.
  • EU:n tuomioistuin ratkaisee kaikki näissä asioissa syntyvät riidat.

Eurojärjestelmä ei saa myöntää lainoja unionin toimielimille, elimille tai laitoksille eikä kansallisille julkisyhteisöille. Tämä suojaa eurojärjestelmää julkisten tahojen vaikutusyrityksiltä.

Eurojärjestelmä on toiminnallisesti riippumaton. EKP:llä on toimivalta ja välineet tehokkaan rahapolitiikan harjoittamiseen sekä oikeus päättää itsenäisesti niiden käytöstä.

EKP:llä on valtuudet antaa sitovia asetuksia siinä laajuudessa kuin se on tarpeen EKPJ:n tehtävien suorittamiseksi sekä eräissä muissa tilanteissa, jotka on eritelty EU:n neuvoston antamissa säädöksissä.

SEE ALSO

Find out more about related content

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut