European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Näin ilmastotavoitteisiin pyritään

Jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta päätöksemme vaikuttavat tehokkaasti siellä missä pitääkin, tarvitsemme päätöksenteon pohjaksi hyvän analyysin ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Analyysin pohjaksi tarvitaan tarkkaa tietoa ja toimivat mallit.

Ilmastoriskien mittaamista ja mallintamista vaikeuttaa se, että ne kehittyvät pitkän ajan kuluessa, joskus odottamattomastikin, ja ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Tiedeyhteisö on kuitenkin osoittanut vakuuttavasti, että odottamalla tilanne vain pahenee.

Mitä EKP voi tehdä?

Pyrimme ottamaan ilmastonmuutoksen huomioon toiminnassamme yhä paremmin. Kokoamme ja analysoimme jatkuvasti uutta tietoa ja toimimme sen mukaan.

Hankimme tietoa ilmasto­vaikutuksista

Etsimme tapoja seurata tilastojen avulla, miten rahoitusalalla otetaan ilmaston­muutoksen vaikutus huomioon. Tietoja kootaan monista lähteistä, ja tilastoja parannetaan koko ajan.

Otamme tiedot huomioon analyyseissa

Parannamme kokonais­taloudellisia malleja, skenaario­analyyseja ja riskiarviointia sitä mukaa, kun saamme käyttöön uusia ilmaston­muutokseen liittyviä tietoja. Näin pystymme ottamaan ilmaston­muutoksen vaikutukset yhä paremmin huomioon ja edistämään sujuvaa siirtymistä päästöttömään talouteen.

Mitä paremmin ymmärrämme muutoksen vaikutusta, sitä parempia päätöksiä pystymme tekemään.

Otamme analyysit huomioon toimissamme

Analysoituamme kehitystä pystymme valitsemaan tilanteeseen sopivat toimet. Pystymme jo vaikuttamaan omien varojemme sijoitusten ja jossain määrin myös joukkolaina­ostojemme ympäristö­vaikutuksiin sekä pienentämään EKP:n ympäristöjalanjälkeä.

Kun ilmaston­muutoksesta saadaan parempaa tietoa ja opimme analysoimaan sitä, pystymme ottamaan vaikutukset huomioon toimissamme. Ilmastostrategiamme siis kehittyy koko ajan.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut