Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Kohti strategisia ilmastotavoitteita

Jotta voimme saavuttaa strategiset ilmastotavoitteemme ja jotta päätöksemme ovat vaikuttavia ja oikein kohdennettuja, tarvitsemme vankkaa analyysia ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Se edellyttää luotettavia tietoja ja mallinnusmenetelmiä.

Ilmastoriskien mittaamista ja mallintamista vaikeuttaa se, että riskit kehittyvät pitkän ajan kuluessa ja ovat epälineaarisia, maailmanlaajuisia ja erittäin vaikeita ennustaa. Tieteellinen näyttö kuitenkin osoittaa, että toimeen on ryhdyttävä välittömästi.

Mitä EKP voi tehdä?

Käytämme ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi kolmiportaista toimintatapaa. Sen avulla voimme toteuttaa toimia nopeasti ja muokata niitä tarvittaessa sitä mukaa, kun uutta tietoa saadaan.

Ilmastonmuutoksesta hankitaan lisää ja tarkempia tietoja

Olemme koonneet joukon tilastollisia indikaattoreita rahoitusalan ilmastovaikutuksista. Pyrimme jatkuvasti kartuttamaan tietoja ja parantamaan niiden laatua.

Analyyseja parannetaan

Parannamme makrotaloudellisia malleja, skenaarioanalyyseja ja riskiarviointia sitä mukaa, kun tiedot ilmastonmuutoksesta tarkentuvat. Näin pystymme ottamaan yhä paremmin huomioon paitsi ilmastoriskit myös vihreän siirtymän tarjoamat mahdollisuudet.

Mitä paremmin ymmärrämme muutoksen vaikutusta, sitä parempia päätöksiä pystymme tekemään.

Analyysit otetaan huomioon toimissamme

Analyysien pohjalta päätämme kulloinkin tarvittavista toimista ja niiden kohdentamisesta. Olemme jo esimerkiksi pyrkineet pienentämään EKP:n omien varojen sijoitusten ja yrityslainaostojen ilmastovaikutuksia sekä EKP:n omaa ympäristöjalanjälkeä.

Hiomme toimia sitä mukaa, kun ilmastonmuutoksesta saadaan kattavampaa tietoa ja kun mallintaminen paranee. Ilmastostrategiamme siis kehittyy koko ajan.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut