Euroalueeseen liittyminen

Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden (Tanskaa ja Isoa-Britanniaa lukuun ottamatta) odotetaan liittyvän euroalueeseen. Jotta maat voivat ottaa euron käyttöön, niiden on täytettävä ns. lähentymiskriteerit.


Euro käyttöön Liettuassa

The euro - Our Money

Liettuasta tuli 1.1.2015 yhdeksästoista euroalueen maa. Liettuan litin kiinteä eurokurssi on 3,45280 LTL.


Euroalueen kartta