Wejście do strefy euro

Wszystkie państwa członkowskie UE oprócz Danii i Wielkiej Brytanii mają obowiązek wprowadzić wspólną walutę i przystąpić do strefy euro. Zanim to jednak nastąpi, muszą spełnić kryteria konwergencji.


Wymiana pieniądza na Litwie

The euro - Our Money

1 stycznia 2015 roku Litwa została 19. członkiem strefy euro. Ustalony kurs wymiany litów na euro wynosi 1 EUR = 3,45280 LTL.


Mapka strefy euro