Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Euro a rozszerzanie Unii Europejskiej

1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiło dziesięć nowych krajów: Czechy, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja. 1 stycznia 2007 r. członkami UE stały się Bułgaria i Rumunia, a 1 lipca 2013 r. – Chorwacja.

Przystąpienie do strefy euro

Kraje, które chcą wprowadzić euro, muszą spełniać następujące kryteria ekonomiczne: wysoki stopień stabilności cen, dobry stan finansów publicznych, stabilne kursy walutowe oraz poziom długoterminowych stóp procentowych zbliżony do poziomu w strefie euro.

Raporty o konwergencji

Udział EBC w procesie podejmowania decyzji dotyczących przyszłych członków strefy euro polega na sporządzaniu raportów o konwergencji, w których ocenia się, czy poszczególne kraje spełniają kryteria wprowadzenia euro.

Udział w organach decyzyjnych

Prezesi banków centralnych państw członkowskich UE spoza strefy euro zasiadają w Radzie Ogólnej EBC, ale dopóki ich kraje nie wprowadzą euro, nie wchodzą oni w skład głównego organu decyzyjnego – Rady Prezesów. Ponadto eksperci banków centralnych tych krajów są członkami komitetów Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

Najczęściej zadawane pytania na temat rozszerzenia UE oraz unii gospodarczej i walutowej (UGW)

Wszystkie strony w tej sekcji