Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozširovanie EÚ a euro

Dňa 1. mája 2004 do Európskej únie vstúpilo desať nových členských štátov – Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Bulharsko a Rumunsko sa stali členmi EÚ 1. januára 2007, Chorvátsko vstúpilo do EÚ 1. júla 2013.

Vstup do eurozóny

Nové členské štáty môžu zaviesť euro až po splnení určitých hospodárskych kritérií, ktorými sú dosiahnutie vysokej úrovne cenovej stability, dobrý stav verejných financií, stabilné výmenné kurzy a dosiahnutie konvergencie dlhodobých úrokových mier.

Konvergenčné správy

Európska centrálna banka sa podieľa na rozhodovaní o prijatí nových členov eurozóny zostavovaním konvergenčných správ, v ktorých hodnotí, či príslušné krajiny spĺňajú nevyhnutné podmienky na prijatie eura.

Účasť v rozhodovacích orgánoch

Guvernéri národných centrálnych bánk členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny sú členmi Generálnej rady ECB. Členmi Rady guvernérov, ktorá je hlavným rozhodovacím orgánom ECB, sa však stávajú až po zavedení eura. Odborníci z centrálnych bánk nových členských štátov sú tiež členmi výborov Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB).

Najčastejšie otázky na tému rozširovania EÚ a hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

Všetky stránky v tejto sekcii