Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rada pre dohľad

Rada pre dohľad zasadá každé tri týždne. Predmetom zasadaní je diskusia, plánovanie a plnenie úloh ECB v oblasti dohľadu. Svoje návrhy rozhodnutí predkladá Rade guvernérov v rámci postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu.

Rada guvernérov ECB

Zloženie

  • predseda (vymenovaný na obdobie piatich rokov bez možnosti opätovného zvolenia)
  • podpredseda (vybratý spomedzi členov Výkonnej rady ECB)
  • štyria zástupcovia ECB
  • zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Členovia Rady pre dohľad

Členovia z ECB

predsedníčka

Claudia Buchová
podpredseda Frank Elderson
zástupca ECB Edouard Fernandez-Bollo
zástupkyňa ECB Kerstin af Jochnicková
zástupkyňa ECB Elizabeth McCaulová
zástupkyňa ECB Anneli Tuominenová
Zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu
Belgicko Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulharsko Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Nemecko Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Burkhard Balz (Deutsche Bundesbank)
Estónsko Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Írsko Sharon Donneryová (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grécko

Christina Papaconstantinouová (Bank of Greece)

Španielsko Margarita Delgadová (Banco de España)
Francúzsko Denis Beau (Banque de France)
Chorvátsko Tomislav Ćorić (Hrvatska narodna banka)
Taliansko Alessandra Perrazzelliová (Banca d’Italia)
Cyprus George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Litva Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Lotyšsko Santa Purgaileová (Latvijas Banka)
Luxembursko Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Michelle Mizzi Buontempová (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Holandsko Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Rakúsko Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalsko Rui Pinto (Banco de Portugal)
Slovinsko Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Fínsko Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)
Päivi Tissariová (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Ak vnútroštátny orgán dohľadu určený členským štátom nie je národnou centrálnou bankou, zástupcu príslušného orgánu môže sprevádzať zástupca národnej centrálnej banky danej krajiny. V takých prípadoch sa zástupcovia na účely hlasovania spolu považujú za jedného člena.

Rada pre dohľad

(2. februára 2024)

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor podporuje Radu pre dohľad v jej činnosti a pripravuje jej zasadania.

Zloženie

  • predseda Rady pre dohľad
  • podpredseda Rady pre dohľad
  • jeden zástupca ECB
  • piati zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Piatich zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu vymenúva Rada pre dohľad na obdobie jedného roka na základe rotačného systému, ktorý zaručuje spravodlivé zastúpenie krajín.

Členovia Riadiaceho výboru

predsedníčka Rady pre dohľad

Claudia Buchová

podpredseda Rady pre dohľad

Frank Elderson

zástupkyňa ECB

Anneli Tuominenová

Belgicko

Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)

Nemecko

Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)

Taliansko

Alessandra Perrazzelliová (Banca d'Italia)

Cyprus

George Ioannou (Central Bank of Cyprus)

Fínsko

Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)

Všetky stránky v tejto sekcii