Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Vyhlásenie o ochrane súkromia používateľov internetovej stránky

ECB sa zaväzuje rešpektovať súkromie používateľov. Osobné údaje spracúva len na účely uvedené nižšie; neposkytuje ich na marketingové účely.

Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov a zásadami bezpečnosti a dôvernosti uplatňovanými v rámci informačných systémov ECB.

Kto zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov?

ECB je správcom údajov a generálne riaditeľstvo pre komunikáciu zodpovedá za spracovanie osobných údajov. K vašim osobným údajom bude mať prístup obmedzený počet pracovníkov ECB. Údaje môžu v mene a na základe poverenia ECB spracúvať aj externé agentúry.

Aké údaje ECB eviduje prostredníctvom svojej internetovej stránky a na aký účel?

Cookies

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré webový server posiela do prehliadača na vašom počítači. Prehliadač pri budúcej návšteve rovnakej internetovej stránky informuje príslušný server. Pomocou cookies ukladáme preferencie používateľov, získavame súhrnné informácie o používaní našej internetovej stránky a zlepšujeme funkčnosť stránky.

Používanie cookies:

Odmietnuté

Všetky súbory cookies ukladané touto stránkou každých šesť mesiacov odstraňujeme a následne vás znova žiadame o nastavenie vašich preferencií. Cieľom je zabezpečiť, aby boli vaše preferencie neustále platné a aktuálne.

Funkčné cookies

Ukladaním informácií o nastaveniach a preferenciách, ktoré si zvolíte počas návštevy našej internetovej stránky (napr. nastavenie jazyka), nám tieto súbory umožňujú vylepšovať jej funkčnosť a výkonnosť.

Výkonnostné cookies

Tieto cookies zbierajú informácie o spôsobe používania našej stránky a pomáhajú nám napríklad zistiť, čo našich používateľov zaujíma, alebo merať účinnosť našej komunikácie. Vďaka tomu môžeme obsah našej internetovej stránky lepšie prispôsobiť vašim potrebám a napríklad vám zjednodušiť vyhľadávanie. Medzi tieto súbory patria napríklad cookies sociálnych médií alebo služieb Google používaných na našej stránke.

Pomocou služby Google Analytics napríklad získavame štatistiky o používaní našej internetovej stránky. Údaje sa posielajú aj na servery spoločnosti Google (ktoré sa môžu nachádzať mimo EÚ) na účely zostavovania súhrnných štatistík ECB o počte a trvaní návštev, o spôsobe používania, zdrojoch návštevnosti, demografických údajoch používateľov a vyhľadávaniach na tejto stránke.

Môžeme tiež využívať službu Google Optimize, pomocou ktorej testujeme možnosti zlepšenia kvality používania našej stránky.

Údaje zhromažďujeme s cieľom získať prehľad o počte návštevníkov rôznych sekcií internetovej stránky, riadiť jej návštevnosť a vylepšovať jej funkčnosť. Získavame len anonymizované súhrnné údaje; nedokážeme identifikovať jednotlivých návštevníkov.

Spoločnosť Google uplatňuje svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia.

Google Analytics Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google Certifikácia Privacy Shield

Spoločnosť Google uchováva, s vaším súhlasom, len nasledujúce osobné údaje: online identifikátory vrátane cookie identifikátorov; adresy IP a identifikátory zariadenia; klientske identifikátory. V rámci služby Google Analytics zvolila ECB 14-mesačnú dobu uchovávania údajov. Okrem toho ECB predvolene uplatňuje IP anonymizáciu; ID používateľa je deaktivované.

Okrem toho v súčasnosti testujeme Matomo Cloud – službu na získavanie štatistík o používaní internetových stránok spravovanú v Európe. Všetky zhromažďované údaje sú anonymizované a uchovávané výlučne na serveroch ECB. Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Matomo Cloud

Cookies tretích strán

Cookies si vyžadujú aj niektoré funkcie tretích strán, ktoré naša internetová stránka ponúka. Môže ich používať napríklad videoprehrávač alebo obsah sociálnych médií zakomponovaný do stránky. Ak použitie týchto cookies odmietnete, príslušné funkcie budú deaktivované.

Zaznamenávané údaje

Servery automaticky zaznamenávajú údaje, ktoré pri návšteve internetovej stránky posiela váš prehliadač. Súčasťou týchto záznamov môžu byť napríklad údaje o dátume a čase vašej návštevy, vašej IP adrese, type, jazyku a veľkosti okna vášho prehliadača, ako aj prípadné súbory cookies, ktoré identifikujú váš prehliadač. Tieto údaje sa archivujú najviac desať mesiacov a následne sa vymažú. ECB zhromažďuje údaje len na zostavovanie súhrnných štatistík o používaní tejto internetovej stránky a na účely údržby a zabezpečenia.

Osobné údaje odoslané prostredníctvom internetovej stránky alebo e-mailom

Ďalšie osobné údaje, napríklad e-mailové adresy prihlásené do e-mailového distribučného zoznamu, evidujeme len so súhlasom používateľov. Podrobnejšie informácie o evidovaných osobných údajoch sú na príslušných stránkach.

Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov?

ECB vaše osobné údaje eviduje a spracúva na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu vedie k zastaveniu spracovania vašich osobných údajov, avšak bez vplyvu na právoplatnosť ich predchádzajúceho spracovania.

Aké sú vaše práva?

Poskytovatelia údajov majú právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, obmedzenie ich spracovania a, za určitých podmienok, na ich vymazanie.

V prípade záujmu o uplatnenie svojich práv sa obráťte na generálne riaditeľstvo pre komunikáciu (webmaster@ecb.europa.eu). S ďalšími prípadnými otázkami sa môžete obrátiť aj na úradníka ECB pre ochranu údajov (dpo@ecb.europa.eu).

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov máte zároveň právo kedykoľvek sa obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Všetky stránky v tejto sekcii