Menu

Výmena národných peňazí

Pôvodné národné bankovky a mince, ako napr. nemecké marky alebo španielske pesety, sa vo väčšine prípadov ešte dajú vymeniť za eurá. Výmenu peňazí však uskutočňujú iba národné centrálne banky, ECB bankovky ani mince nevymieňa.

Ak si chcete pozrieť, ktoré bankovky je možné vymeniť za eurá, kliknite na názov krajiny v ľavej časti obrazovky. Časové obmedzenia výmeny peňazí sú uvedené nižšie v tabuľke. Niektoré národné centrálne banky ešte stále vymieňajú aj staršie bankovky, ktoré tu zobrazené nie sú.

Časové obmedzenia

Niektoré centrálne banky vymieňajú pôvodné národné bankovky a mince iba po určitú dobu:

Krajina Posledný termín výmeny bankoviek Posledný termín výmeny mincí
Belgicko bez obmedzenia 31. decembra 2004
Nemecko bez obmedzenia bez obmedzenia
Estónsko bez obmedzenia bez obmedzenia
Írsko bez obmedzenia bez obmedzenia
Grécko 1. marca 2012 1. marca 2004
Španielsko 30. júna 2021 30. júna 2021
Francúzsko 17. februára 2012 17. februára 2005
Taliansko 6. decembra 2011 6. decembra 2011
Cyprus 31. decembra 2017 31. decembra 2009
Lotyšsko bez obmedzenia bez obmedzenia
Litva bez obmedzenia bez obmedzenia
Luxembursko bez obmedzenia 31. decembra 2004
Malta 31. januára 2018 1. februára 2010
Holandsko (1) 1. januára 2032 1. januára 2007
Rakúsko bez obmedzenia bez obmedzenia
Portugalsko 28. februára 2022 31. decembra 2002
Slovinsko bez obmedzenia 31. decembra 2016
Slovensko bez obmedzenia 2. januára 2014
Fínsko 29. februára 2012 29. februára 2012

(1) De Nederlandsche Bank nevymieňa guldeny vo všetkých prípadoch. Guldeny pochádzajúce z obchodnej činnosti po 27. februári 2002 sa už nevymieňajú. Viac informácií nájdete na internetovej stránke De Nederlandsche Bank.