Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Harmonogram a stav realizácie projektu digitálneho eura

Cieľom prípravnej fázy projektu, ktorá sa začala v novembri 2023, je pripraviť základy možného vydania digitálneho eura vrátane finalizácie súboru pravidiel schémy digitálneho eura a výberu poskytovateľov, ktorí by mohli potenciálne vyvinúť platformu a infraštruktúru digitálneho eura. Súčasťou prípravnej fázy je rozsiahle testovanie a experimentovanie, ako aj pravidelná komunikácia s verejnosťou a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby digitálne euro spĺňalo potreby používateľov a požiadavky Eurosystému.

Stav realizácie projektu pravidelne dokumentujeme v rozsiahlych správach.

Stav realizácie projektu digitálneho eura

Prípravná fáza – časť 1

Súkromie ako súčasť koncepcie

Súkromie a ochrana údajov sú neoddeliteľnou súčasťou digitálneho eura. Jeho koncepcia by zahŕňala najmodernejšie opatrenia na ochranu súkromia. Vďaka svojej funkcionalite offline by digitálne euro ponúkalo úroveň súkromia podobnú hotovosti.

Viac o digitálnom eure a ochrane súkromia
Bezproblémová realizácia platieb v celej Európe

Digitálne euro by bolo prvým verejným, európskym digitálnym platobným prostriedkom. Vychádzalo by z jednotného súboru pravidiel, noriem a postupov, vďaka čomu by platby v digitálnych eurách fungovali rovnako v celej eurozóne.

Viac o súbore pravidiel digitálneho eura
Koncepcia digitálneho eura

Naším cieľom je zabezpečiť, aby digitálne euro vyhovovalo potrebám používateľov pri platbách online i offline. Skúmame otázky ako napríklad maximálny povolený počet účtov digitálneho eura na používateľa, ich objemový limit, aplikáciu digitálneho eura a mnohé ďalšie aspekty.

Stav tvorby koncepcie digitálneho eura

Správa o stave realizácie projektu

Ako napredujú práce na projekte digitálneho eura, pokiaľ ide o zabezpečenie ochrany súkromia, súbor pravidiel a koncepčné možnosti?

Plné znenie správy

Pre médiá

Táto správa sumarizuje výsledky prvej časti prípravnej fázy, ktorá sa začala v novembri 2023, a informuje o ďalších krokoch projektu.

Tlačová správa

Harmonogram projektu digitálneho eura

V októbri 2020 ECB zverejnila správu o digitálnom eure, v ktorej sa zaoberala možnosťou potenciálneho vydania digitálnej meny centrálnej banky – digitálneho eura – Eurosystémom.

O deväť mesiacov neskôr Rada guvernérov ECB prijala rozhodnutie o spustení projektu digitálneho eura. Od októbra 2021 do októbra 2023 prebiehala výskumná fáza projektu, v rámci ktorej sa posudzovali koncepčné možnosti a modely distribúcie digitálneho eura, a to v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami, napríklad s tvorcami politík EÚ a s účastníkmi trhu. Zistenia tejto fázy boli základom rozhodnutia o spustení prípravnej fázy, ktorá sa začala v novembri 2023.

Zobraziť a stiahnuť základný harmonogram projektu

Rozhodnutie o tom, či digitálne euro nakoniec bude vydané, sa posúdi až neskôr, po ukončení legislatívneho procesu Európskej únie.

Všetky stránky v tejto sekcii