Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Pamätné mince 2 €

Sú zákonným platidlom na celom území eurozóny.

Každá krajina, v ktorej sa euro používa ako oficiálna mena, môže za rok vydať dve pamätné mince. Tieto mince majú rovnaké znaky, vlastnosti a spoločnú stranu ako bežné dvojeurové mince. Líšia sa len pamätným motívom na národnej strane. Pamätné mince sa môžu vydávať len v hodnote 2 €.

Pamätné dvojeurové mince sú zákonným platidlom v celej eurozóne. To znamená, že sa môžu používať a musia sa akceptovať rovnako ako ostatné eurové mince.

Väčšina pamätných mincí pripomína výročia historických udalostí alebo vyzdvihuje súčasné udalosti kultúrneho významu. Prvú pamätnú dvojeurovú mincu napríklad vydalo Grécko pri príležitosti olympijských hier v Aténach v roku 2004.

ECB je zodpovedná za schvaľovanie objemu mincí, ktorý môžu jednotlivé krajiny vydať, vrátane pamätných mincí. Návrh a emisia mincí však zostáva v kompetencii jednotlivých krajín.

Mince vydané spoločne všetkými krajinami eurozóny

Spoločne bolo vydaných päť pamätných mincí:

  1. v marci 2007 pri príležitosti 50. výročia Rímskej zmluvy,
  2. v januári 2009 pri príležitosti 10. výročia hospodárskej a menovej únie,
  3. v januári 2012 pri príležitosti desiatich rokov eurových bankoviek a mincí,
  4. v auguste 2015 pri príležitosti 30. výročia vlajky EÚ,
  5. a v júli 2022 pri príležitosti 35 rokov programu Erasmus.

Každá krajina eurozóny môže spravidla vydať len dve pamätné dvojeurové mince za rok. Výnimočne môže vydať i tretiu mincu, za predpokladu, že ide o mincu vydávanú spoločne všetkými krajinami eurozóny pripomínajúcu udalosti celoeurópskeho významu.

Spoločne vydávané mince majú spoločný motív na národnej strane, pričom jeho súčasťou je názov vydávajúcej krajiny a názov udalosti v príslušnom jazyku, resp. jazykoch.

Aktualizácia informácií o pamätných dvojeurových minciach na internetovej stránke ECB

Na rozdiel od bankoviek patria eurové mince do pôsobnosti jednotlivých krajín, nie ECB.

Ak krajina plánuje vydať pamätnú dvojeurovú mincu, musí o tom informovať Európsku komisiu (nie ECB). Komisia potom relevantné informácie zverejní v Úradnom vestníku EÚ (séria C).

Úradný vestník je oficiálny viacjazyčný zdroj, na základe ktorého ECB aktualizuje svoje internetové stránky o eurových minciach. V procese oznamovania, prekladu do 23 jazykov a zverejňovania dochádza k nevyhnutným oneskoreniam, preto stránky ECB o eurových minciach nemusia byť vždy aktuálne.

Všetky stránky v tejto sekcii