European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Pamätné mince 2 €

Každá krajina môže za rok vydať dve pamätné mince. Tieto mince majú rovnaké znaky a vlastnosti a rovnakú spoločnú stranu ako bežné dvojeurové mince. Líšia sa len pamätným motívom na národnej strane. Pamätné mince sa môžu vydávať len v hodnote 2 €.

Sú zákonným platidlom na celom území eurozóny.

Sú zákonným platidlom na celom území eurozóny. To znamená, že sa môžu používať a musia sa akceptovať rovnako ako ostatné eurové mince.

Väčšina z týchto mincí pripomína výročia historických udalostí alebo vyzdvihuje súčasné udalosti historického významu. Prvú pamätnú dvojeurovú mincu vydalo Grécko pri príležitosti olympijských hier v Aténach v roku 2004.

Navrhovanie a vydávanie mincí je v pôsobnosti jednotlivých krajín eurozóny. Úlohou ECB v prípade pamätných i všetkých ostatných mincí je schvaľovať objem mincí, ktorý môžu jednotlivé krajiny vydať.

Mince vydané spoločne všetkými krajinami eurozóny

Spoločne boli vydané štyri pamätné mince:

  1. v marci 2007 pri príležitosti 50. výročia Rímskej zmluvy,
  2. v januári 2009 pri príležitosti 10. výročia hospodárskej a menovej únie,
  3. v januári 2012 pri príležitosti desiatich rokov eurových bankoviek a mincí a
  4. v auguste 2015 pri príležitosti 30. výročia vlajky EÚ.

Krajiny eurozóny môžu spravidla vydať len dve pamätné dvojeurové mince za rok. Vo výnimočných prípadoch môžu vydať tretiu mincu, ak ide o spoločne vydávanú mincu pripomínajúcu udalosti celoeurópskeho významu.

Majú spoločný motív na národnej strane, pričom jeho súčasťou je názov vydávajúcej krajiny a názov udalosti v príslušnom jazyku, resp. jazykoch.

Aktualizácia informácií o pamätných dvojeurových minciach na internetovej stránke ECB

Na rozdiel od bankoviek patria eurové mince do pôsobnosti jednotlivých krajín, nie ECB.

Ak sa niektorá krajina eurozóny rozhodne vydať pamätnú dvojeurovú mincu, je povinná informovať Európsku komisiu. ECB krajiny eurozóny neinformujú. Komisia potom túto informáciu zverejní vo viacerých jazykoch v Úradnom vestníku EÚ (séria C).

Úradný vestník je oficiálny zdroj, na základe ktorého ECB aktualizuje svoje internetové stránky o eurových minciach. V procese oznamovania, prekladu do 23 jazykov a zverejňovania dochádza k nevyhnutným oneskoreniam. Preto internetové stránky ECB venované minciam nie je vždy možné aktualizovať tak rýchlo, ako by si používatelia želali.

Všetky stránky v tejto sekcii