Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Priložnostni spominski kovanci za 2 €

Zakonito plačilno sredstvo v celotnem euroobmočju

Vsaka država, ki kot svojo uradno valuto uporablja euro, lahko na leto izda dva priložnostna spominska kovanca. Ti kovanci imajo enake značilnosti, fizične lastnosti in skupno evropsko stran kot običajni kovanci za 2 €. Razlikujejo se samo po spominski podobi na nacionalni strani. Za priložnostne spominske kovance se lahko uporablja samo apoen za 2 €.

Priložnostni spominski kovanci za 2 € so zakonito plačilno sredstvo v celotnem euroobmočju, zato se lahko uporabljajo – in morajo biti sprejeti – enako kot vsi drugi eurski kovanci.

Večina priložnostnih spominskih kovancev obeležuje obletnice zgodovinskih dogodkov ali opozarja na sodobne dogodke kulturnega pomena. Prvega je denimo izdala Grčija, posvečen pa je bil olimpijskim igram v Atenah leta 2004.

Medtem ko je ECB odgovorna, da odobri največje število kovancev, ki jih posamezna država lahko izda, vključno s priložnostnimi spominskimi kovanci, sta oblikovna podoba in izdaja v nacionalni pristojnosti.

Kovanci, ki so jih skupaj izdale vse države v euroobmočju

Doslej so države skupaj izdale pet priložnostnih spominskih kovancev:

  1. marca 2007 v obeležitev 50. obletnice Rimske pogodbe,
  2. januarja 2009 v obeležitev 10. obletnice ekonomske in monetarne unije,
  3. januarja 2012 v obeležitev prvih deset let eurskih bankovcev in kovancev,
  4. avgusta 2015 v obeležitev 30. obletnice zastave EU,
  5. julija 2022 v obeležitev 35 let programa Erasmus.

Praviloma lahko vsaka država na leto izda samo dva priložnostna spominska kovanca za 2 €. Izjemoma lahko izda še tretjega, če ga skupaj izdajo vse države v euroobmočju in je obeleženi dogodek evropskega pomena.

Skupaj izdani kovanci imajo na nacionalni strani skupno podobo ter ime države izdajateljice in obeleženi dogodek v jeziku oz. jezikih te države.

Posodabljanje spletnih strani o priložnostnih spominskih kovancih

Eurski kovanci so za razliko od bankovcev v nacionalni pristojnosti in ne v pristojnosti ECB.

Če namerava država izdati priložnostni spominski kovanec za 2 €, mora o tem obvestiti Evropsko komisijo, vendar ji o tem ni treba poročati Evropski centralni banki. Komisija nato objavi relevantne informacije v Uradnem listu EU (serija C).

Uradni list je merodajni večjezični vir, na katerem temeljijo posodobitve spletnih strani ECB o eurskih kovancih. Proces poročanja, prevod v 23 jezikov in objava včasih trajajo dlje časa, zato je mogoče, da spletne strani ECB o kovancih niso vedno popolnoma ažurne.

Vse strani v tem razdelku