European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Vpis kapitala

Zadnja posodobitev: 29. december 2021

Kapital ECB prihaja iz nacionalnih centralnih bank vseh držav članic EU in znaša 10.825.007.069,61 EUR.

Delež vsake od bank se izračuna s pomočjo ključa, ki odraža odstotek države v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu EU. Ti dve merili imata enako utež. ECB prilagodi deleže vsakih pet let oziroma vsakič, ko se spremeni število nacionalnih centralnih bank, ki prispevajo h kapitalu ECB. To so nacionalne centralne banke držav, ki so članice EU. Pri tem uporabi podatke, ki jih dobi od Evropske komisije. Zadnja prilagoditev je bila opravljena 1. februarja 2020, potem ko je Združeno kraljestvo izstopilo iz EU.1

Nacionalne centralne banke v euroobmočju

Vplačani vpisi nacionalnih centralnih bank euroobmočja v kapital ECB skupaj znašajo 8.193.738.096,55 EUR. Deleži so naslednji:

Vložek nacionalnih centralnih bank euroobmočja v kapital ECB (2)
Nacionalna centralna banka Kapitalski ključ (%) Vplačani kapital (EUR)
(1) Od začetka tretje faze ekonomske in monetarne unije 1. januarja 1999 se je kapitalski ključ spremenil osemkrat: petletne prilagoditve so bile opravljene 1. januarja 2004, 1. januarja 2009, 1. januarja 2014 in 1. januarja 2019, vmesne spremembe pa 1. maja 2004 (ko so se EU pridružili Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija), 1. januarja 2007 (ko sta se EU pridružili Bolgarija in Romunija), 1. julija 2013 (ko se je EU pridružila Hrvaška) in 1. februarja 2020 (po izstopu Združenega kraljestva iz EU).
(2) Povečan vložek nacionalnih centralnih bank euroobmočja zaradi izstopa centralne banke Bank of England iz Evropskega sistema centralnih bank je bil razdeljen v dva letna obroka (glej sporočilo ECB za javnost, ki je bilo na spletnem mestu ECB objavljeno 30. januarja 2020). Prvi od teh dveh obrokov je bil vplačan 29. decembra 2021, drugi pa v plačilo zapade 28. decembra 2022.
(3) Zaradi zaokroževanja je mogoče, da vrednost v vrstici »Skupaj« ni enaka vsoti vseh prikazanih številk.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgija) 2,9630 298.517.938,09
Deutsche Bundesbank (Nemčija) 21,4394 2.159.988.350,30
Eesti Pank (Estonija) 0,2291 23.081.491,61
Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann (Irska) 1,3772 138.750.895,83
Bank of Greece (Grčija) 2,0117 202.675.847,48
Banco de España (Španija) 9,6981 977.069.461,84
Banque de France (Francija) 16,6108 1.673.513.927,13
Banca d'Italia (Italija) 13,8165 1.391.992.268,53
Central Bank of Cyprus (Ciper) 0,1750 17.630.995,33
Latvijas Banka (Latvija) 0,3169 31.927.213,83
Lietuvos bankas (Litva) 0,4707 47.422.340,02
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2679 26.990.535,14
Bank Ċentrali ta` Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 8.593.850,87
De Nederlandsche Bank (Nizozemska) 4,7662 480.187.713,99
Oesterreichische Nationalbank (Avstrija) 2,3804 239.821.835,92
Banco de Portugal (Portugalska) 1,9035 191.774.854,93
Banka Slovenije (Slovenija) 0,3916 39.453.130,12
Národná banka Slovenska (Slovaška) 0,9314 93.837.194,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finska) 1,4939 150.508.251,00
Skupaj(3) 81,3286 8.193.738.096,55

Eurosistemov kapitalski ključ

Eurosistemov kapitalski ključ je kapitalski ključ, ki se na primer uporablja pri razporejanju nakupov v okviru programov ECB, saj vključuje samo nacionalne centralne banke v euroobmočju.

Eurosistemov ključ za vpis kapitala 1. februarja 2020 in 1. januarja 2019

Vložek nacionalnih centralnih bank euroobmočja v kapital ECB (4)
Država Ključ deležev v Eurosistemu
1. feb. 2020
Ključ deležev v Eurosistemu
1. jan. 2019
% %
(4) Zaradi zaokroževanja je mogoče, da vrednost v vrstici »skupaj« ni enaka vsoti vseh prikazanih številk.
Belgija 3,6432 3,6313
Bolgarija    
Češka    
Danska    
Nemčija 26,3615 26,3827
Estonija 0,2817 0,2827
Irska 1,6934 1,6884
Grčija 2,4735 2,4839
Španija 11,9246 11,9784
Francija 20,4243 20,4059
Hrvaška    
Italija 16,9885 16,9530
Ciper 0,2152 0,2159
Latvija 0,3897 0,3923
Litva 0,5788 0,5830
Luksemburg 0,3294 0,3261
Madžarska    
Malta 0,1049 0,1051
Nizozemska 5,8604 5,8429
Avstrija 2,9269 2,9195
Poljska    
Portugalska 2,3405 2,3510
Romunija    
Slovenija 0,4815 0,4828
Slovaška 1,1452 1,1497
Finska 1,8369 1,8254
Švedska    
Skupaj 100,0000 100,0000

Razporeditev čistega dobička in izgube ECB

Čisti dobiček in izguba ECB se med nacionalne centralne banke euroobmočja razporedita v skladu s členom 33 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:

33.1. Čisti dobiček ECB se prenese po naslednjem zaporedju:

  1. znesek, ki ga določi Svet ECB in ki ne sme presegati 20% čistega dobička, se prenese v splošni rezervni sklad največ do višine, ki je enaka 100% kapitala;
  2. preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži.

33.2. Če ima ECB izgubo, se primanjkljaj pokrije iz splošnega rezervnega sklada ECB in po potrebi na podlagi odločitve Sveta ECB iz denarnih prihodkov v določenem poslovnem letu sorazmerno z višino in do višine zneskov, porazdeljenih nacionalnim centralnim bankam v skladu s členom 32.5.

Nacionalne centralne banke zunaj euroobmočja

Nacionalne centralne banke osmih držav članic EU zunaj euroobmočja morajo za pokritje operativnih stroškov, ki jih ima ECB v zvezi z njihovim sodelovanjem v Evropskem sistemu centralnih bank (ESCB), vplačati majhen odstotek svojega deleža v vpisanem kapitalu ECB. Od 29. decembra 2010 njihovi prispevki predstavljajo 3,75% njihovega skupnega deleža v vpisanem kapitalu. Vplačani kapital nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja znaša 75.794.263,89 EUR. Deleži so naslednji:

Vložek nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja v kapital ECB
Nacionalna centralna banka Kapitalski ključ (%) Vplačani kapital (EUR)
(5) Zaradi zaokroževanja je mogoče, da vrednost v vrstici »skupaj« ni enaka vsoti vseh prikazanih številk.
Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (Bolgarija) 0,9832 3.991.180,11
Česká národní banka (Češka) 1,8794 7.629.194,36
Danmarks Nationalbank (Danska) 1,7591 7.140.851,23
Hrvatska narodna banka (Hrvaška) 0,6595 2.677.159,56
Magyar Nemzeti Bank (Madžarska) 1,5488 6.287.164,11
Narodowy Bank Polski (Poljska) 6,0335 24.492.255,06
Banca Naţională a României (Romunija) 2,8289 11.483.573,44
Sveriges riksbank (Švedska) 2,9790 12.092.886,02
Skupaj(5) 18,6714 75.794.263,89

Nacionalne centralne banke držav članic zunaj euroobmočja niso upravičene do udeležbe v razdeljivem dobičku ECB niti niso dolžne financirati morebitnih izgub ECB.

GLEJTE TUDI

Več o tej temi

Vse strani v tem razdelku