European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Vpis kapitala

Zadnja posodobitev: 1. januar 2023

Kapital ECB prihaja iz nacionalnih centralnih bank vseh držav članic EU in znaša 10.825.007.069,61 EUR.

Delež vsake od bank se izračuna s pomočjo ključa, ki odraža odstotek države v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu EU. Ti dve merili imata enako utež. ECB prilagodi deleže vsakih pet let oziroma vsakič, ko se spremeni število nacionalnih centralnih bank, ki prispevajo h kapitalu ECB. To so nacionalne centralne banke držav, ki so članice EU. Pri tem uporabi podatke, ki jih dobi od Evropske komisije. Zadnja prilagoditev je bila opravljena 1. februarja 2020, potem ko je Združeno kraljestvo izstopilo iz EU.

Nacionalne centralne banke v euroobmočju

V celoti vplačani vpisi nacionalnih centralnih bank euroobmočja v kapital ECB skupaj znašajo 8.875.217.621,22 EUR. Deleži so naslednji:

Vložek nacionalnih centralnih bank euroobmočja v kapital ECB
Nacionalna centralna banka Kapitalski ključ (%)(1) Vplačani kapital (EUR)
(1) Od začetka tretje faze ekonomske in monetarne unije 1. januarja 1999 se je kapitalski ključ spremenil osemkrat: petletne prilagoditve so bile opravljene 1. januarja 2004, 1. januarja 2009, 1. januarja 2014 in 1. januarja 2019, vmesne spremembe pa 1. maja 2004 (ko so se EU pridružili Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija), 1. januarja 2007 (ko sta se EU pridružili Bolgarija in Romunija), 1. julija 2013 (ko se je EU pridružila Hrvaška) in 1. februarja 2020 (po izstopu Združenega kraljestva iz EU).
(2) Hrvatska narodna banka (HNB) je postala članica Eurosistema po vstopu Hrvaške v euroobmočje 1. januarja 2023. Zato je HNB na ta dan ECB vplačala preostanek vpisanega kapitala.
(3) Povečan vložek nacionalnih centralnih bank euroobmočja zaradi izstopa centralne banke Bank of England iz Evropskega sistema centralnih bank (tj. pred vstopom Hrvaške v euroobmočje) je bil razdeljen v dva letna obroka (glej sporočilo ECB za javnost, ki je bilo na spletnem mestu ECB objavljeno 30. januarja 2020). Prvi od teh dveh obrokov je bil vplačan 29. decembra 2021, drugi pa 28. decembra 2022.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgija) 2,9630 320.744.959,47
Deutsche Bundesbank (Nemčija) 21,4394 2.320.816.565,68
Eesti Pank (Estonija) 0,2291 24.800.091,20
Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann (Irska) 1,3772 149.081.997,36
Bank of Greece (Grčija) 2,0117 217.766.667,22
Banco de España (Španija) 9,6981 1.049.820.010,62
Banque de France (Francija) 16,6108 1.798.120.274,32
Hrvatska narodna banka (Hrvaška)(2) 0,6595 71.390.921,62
Banca d'Italia (Italija) 13,8165 1.495.637.101,77
Central Bank of Cyprus (Ciper) 0,1750 18.943.762,37
Latvijas Banka (Latvija) 0,3169 34.304.447,40
Lietuvos bankas (Litva) 0,4707 50.953.308,28
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2679 29.000.193,94
Bank Ċentrali ta` Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 9.233.731,03
De Nederlandsche Bank (Nizozemska) 4,7662 515.941.486,95
Oesterreichische Nationalbank (Avstrija) 2,3804 257.678.468,28
Banco de Portugal (Portugalska) 1,9035 206.054.009,57
Banka Slovenije (Slovenija) 0,3916 42.390.727,68
Národná banka Slovenska (Slovaška) 0,9314 100.824.115,85
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finska) 1,4939 161.714.780,61
Skupaj(3) 81,9881 8.875.217.621,22

Nacionalne centralne banke zunaj euroobmočja

Nacionalne centralne banke sedmih držav članic EU zunaj euroobmočja morajo za pokritje operativnih stroškov, ki jih ima ECB v zvezi z njihovim sodelovanjem v Evropskem sistemu centralnih bank (ESCB), vplačati majhen odstotek svojega deleža v vpisanem kapitalu ECB. Od 29. decembra 2010 njihovi prispevki predstavljajo 3,75% njihovega celotnega deleža v vpisanem kapitalu. Vplačani kapital nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja znaša 73.117.104,33 EUR. Deleži so naslednji:

Vložek nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja v kapital ECB
Nacionalna centralna banka Kapitalski ključ (%) Vplačani kapital (EUR)
(4) Zaradi zaokroževanja je mogoče, da vrednost v vrstici »Skupaj« ni enaka vsoti vseh prikazanih številk.
Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (Bolgarija) 0,9832 3.991.180,11
Česká národní banka (Češka) 1,8794 7.629.194,36
Danmarks Nationalbank (Danska) 1,7591 7.140.851,23
Magyar Nemzeti Bank (Madžarska) 1,5488 6.287.164,11
Narodowy Bank Polski (Poljska) 6,0335 24.492.255,06
Banca Naţională a României (Romunija) 2,8289 11.483.573,44
Sveriges riksbank (Švedska) 2,9790 12.092.886,02
Skupaj(4) 18,0119 73.117.104,33

Nacionalne centralne banke držav članic zunaj euroobmočja niso upravičene do udeležbe v razdeljivem dobičku ECB niti niso dolžne financirati morebitnih izgub ECB.

Eurosistemov kapitalski ključ

Eurosistemov kapitalski ključ je kapitalski ključ, ki se na primer uporablja pri razporejanju večine nakupov v okviru nekaterih programov ECB za nakup vrednostnih papirjev, saj vključuje samo nacionalne centralne banke v euroobmočju.

Eurosistemov ključ za vpis kapitala 1. januarja 2023 in 1. februarja 2020
Država Ključ deležev v Eurosistemu 1. jan. 2023 Ključ deležev v Eurosistemu 1. feb. 2020
% %
(5) Zaradi zaokroževanja je mogoče, da vrednost v vrstici »Skupaj« ni enaka vsoti vseh prikazanih številk.
Belgija 3,6139 3,6432
Bolgarija    
Češka    
Danska    
Nemčija 26,1494 26,3615
Estonija 0,2794 0,2817
Irska 1,6798 1,6934
Grčija 2,4536 2,4735
Španija 11,8287 11,9246
Francija 20,2600 20,4243
Hrvaška 0,8044  
Italija 16,8518 16,9885
Ciper 0,2134 0,2152
Latvija 0,3865 0,3897
Litva 0,5741 0,5788
Luksemburg 0,3268 0,3294
Madžarska    
Malta 0,1040 0,1049
Nizozemska 5,8133 5,8604
Avstrija 2,9033 2,9269
Poljska    
Portugalska 2,3217 2,3405
Romunija    
Slovenija 0,4776 0,4815
Slovaška 1,1360 1,1452
Finska 1,8221 1,8369
Švedska    
Skupaj(5) 100,0000 100,0000

Razporeditev čistega dobička in izgube ECB

Čisti dobiček in izguba ECB se med nacionalne centralne banke euroobmočja razporedita v skladu s členom 33 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:

33.1. Čisti dobiček ECB se prenese po naslednjem zaporedju:

  1. znesek, ki ga določi Svet ECB in ki ne sme presegati 20% čistega dobička, se prenese v splošni rezervni sklad največ do višine, ki je enaka 100% kapitala;
  2. preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži.

33.2. Če ima ECB izgubo, se primanjkljaj pokrije iz splošnega rezervnega sklada ECB in po potrebi na podlagi odločitve Sveta ECB iz denarnih prihodkov v določenem poslovnem letu sorazmerno z višino in do višine zneskov, porazdeljenih nacionalnim centralnim bankam v skladu s členom 32.5.

GLEJTE TUDI

Več o tej temi

Vse strani v tem razdelku