Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Vpis kapitala

Zadnja posodobitev: 1. januar 2024

Kapital ECB prihaja iz nacionalnih centralnih bank vseh držav članic EU in znaša 10.825.007.069,61 EUR.

Delež vsake od bank se izračuna s pomočjo ključa, ki odraža odstotek države v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu EU. Ti dve merili imata enako utež. ECB prilagodi deleže vsakih pet let oziroma vsakič, ko se spremeni število nacionalnih centralnih bank, ki prispevajo h kapitalu ECB. To so nacionalne centralne banke držav, ki so članice EU. Pri tem uporabi podatke, ki jih dobi od Evropske komisije. Zadnja prilagoditev je bila opravljena 1. januarja 2024.

Nacionalne centralne banke v euroobmočju

V celoti vplačani vpisi nacionalnih centralnih bank euroobmočja v kapital ECB skupaj znašajo 8.851.402.605,67 EUR. Deleži so naslednji:

Vložek nacionalnih centralnih bank euroobmočja v kapital ECB

Nacionalna centralna banka

Kapitalski ključ (%)(1)

Vplačani kapital (EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgija)

3,0005

324.804.337,12

Deutsche Bundesbank (Nemčija)

21,7749

2.357.134.464,40

Eesti Pank (Estonija)

0,2437

26.380.542,23

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irska)

1,7811

192.804.200,92

Bank of Greece (Grčija)

1,8474

199.981.180,60

Banco de España (Španija)

9,6690

1.046.669.933,56

Banque de France (Francija)

16,3575

1.770.700.531,41

Hrvatska narodna banka (Hrvaška)

0,6329

68.511.469,74

Banca d'Italia (Italija)

13,0993

1.418.000.151,07

Central Bank of Cyprus (Ciper)

0,1802

19.506.662,74

Latvijas Banka (Latvija)

0,3169

34.304.447,40

Lietuvos bankas (Litva)

0,4826

52.241.484,12

Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg)

0,2976

32.215.221,04

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (Malta)

0,1053

11.398.732,44

De Nederlandsche Bank (Nizozemska)

4,8306

522.912.791,50

Oesterreichische Nationalbank (Avstrija)

2,4175

261.694.545,91

Banco de Portugal (Portugalska)

1,9014

205.826.684,42

Banka Slovenije (Slovenija)

0,4041

43.743.853,57

Národná banka Slovenska (Slovaška)

0,9403

101.787.541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank (Finska)

1,4853

160.783.830,00

Skupaj

81,7681

8.851.402.605,67

(1) Od začetka tretje faze ekonomske in monetarne unije 1. januarja 1999 se je kapitalski ključ spremenil devetkrat: petletne prilagoditve so bile opravljene 1. januarja 2004, 1. januarja 2009, 1. januarja 2014, 1. januarja 2019 in 1. januarja 2024, vmesne spremembe pa 1. maja 2004 (ko so se EU pridružili Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija), 1. januarja 2007 (ko sta se EU pridružili Bolgarija in Romunija), 1. julija 2013 (ko se je EU pridružila Hrvaška) in 1. februarja 2020 (po izstopu Združenega kraljestva iz EU).

Nacionalne centralne banke zunaj euroobmočja

Nacionalne centralne banke sedmih držav članic EU zunaj euroobmočja morajo za pokritje operativnih stroškov, ki jih ima ECB v zvezi z njihovim sodelovanjem v Evropskem sistemu centralnih bank, vplačati majhen odstotek svojega deleža v vpisanem kapitalu ECB. Od 29. decembra 2010 njihovi prispevki predstavljajo 3,75% njihovega celotnega deleža v vpisanem kapitalu. Vplačani kapital nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja znaša 74.010.167,40 EUR. Deleži so naslednji:

Vložek nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja v kapital ECB

Nacionalna centralna banka

Kapitalski ključ (%)

Vplačani kapital (EUR)

Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (Bolgarija)

0,9783

3.971.289,16

Česká národní banka (Češka)

1,9623

7.965.716,76

Danmarks Nationalbank (Danska)

1,7797

7.224.474,41

Magyar Nemzeti Bank (Madžarska)

1,5819

6.421.529,51

Narodowy Bank Polski (Poljska)

6,0968

24.749.213,66

Banca Naţională a României (Romunija)

2,8888

11.726.730,16

Sveriges riksbank (Švedska)

2,9441

11.951.213,74

Skupaj

18,2319

74.010.167,40

Nacionalne centralne banke držav članic zunaj euroobmočja niso upravičene do udeležbe v razdeljivem dobičku ECB niti niso dolžne financirati morebitnih izgub ECB.

Eurosistemov kapitalski ključ

Eurosistemov kapitalski ključ je kapitalski ključ, ki se na primer uporablja pri razporejanju večine nakupov v okviru nekaterih programov ECB za nakup vrednostnih papirjev, saj vključuje samo nacionalne centralne banke v euroobmočju.

Eurosistemov ključ za vpis kapitala 1. januarja 2024 in 1. januarja 2023

Država

Ključ deležev v Eurosistemu 1. jan. 2024
%

Ključ deležev v Eurosistemu 1. jan. 2023
%

Belgija

3,6695

3,6139

Bolgarija

Češka

Danska

Nemčija

26,6301

26,1494

Estonija

0,2980

0,2794

Irska

2,1782

1,6798

Grčija

2,2593

2,4536

Španija

11,8249

11,8287

Francija

20,0047

20,2600

Hrvaška

0,7740

0,8044

Italija

16,0201

16,8518

Ciper

0,2204

0,2134

Latvija

0,3876

0,3865

Litva

0,5902

0,5741

Luksemburg

0,3640

0,3268

Madžarska

Malta

0,1288

0,1040

Nizozemska

5,9077

5,8133

Avstrija

2,9565

2,9033

Poljska

Portugalska

2,3254

2,3217

Romunija

Slovenija

0,4942

0,4776

Slovaška

1,1500

1,1360

Finska

1,8165

1,8221

Švedska

Skupaj(2)

100,0000

100,0000

(2) Zaradi zaokroževanja je mogoče, da vrednost v vrstici »Skupaj« ni enaka vsoti vseh prikazanih številk.

Razporeditev čistega dobička in izgube ECB

Čisti dobiček in izguba ECB se med nacionalne centralne banke euroobmočja razporedita v skladu s členom 33 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:

33.1. Čisti dobiček ECB se prenese po naslednjem zaporedju:

  1. znesek, ki ga določi Svet ECB in ki ne sme presegati 20% čistega dobička, se prenese v splošni rezervni sklad največ do višine, ki je enaka 100% kapitala;
  2. preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži.

33.2. Če ima ECB izgubo, se primanjkljaj pokrije iz splošnega rezervnega sklada ECB in po potrebi na podlagi odločitve Sveta ECB iz denarnih prihodkov v določenem poslovnem letu sorazmerno z višino in do višine zneskov, porazdeljenih nacionalnim centralnim bankam v skladu s členom 32.5.

GLEJTE TUDI

Več o tej temi

Vse strani v tem razdelku