Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Mednarodno sodelovanje med centralnimi bankami

Mednarodno sodelovanje z drugimi centralnimi bankami odraža vlogo ECB kot ene najpomembnejših centralnih bank v svetovnem gospodarstvu in finančnem sistemu ter njeno vlogo, ki jo ima kot institucija EU. Sodelovanje se osredotoča na: 

Centralne banke nastajajočih tržnih gospodarstev v skupini G20

Glavni cilj tega sodelovanja je povečati medsebojno seznanjenost s politikami ECB in partnerskih centralnih bank ter izboljšati razumevanje osnovne motivacije in analiz. Sodelovanje odraža vse večjo vlogo nastajajočih tržnih gospodarstev, zastopanih v skupini G20, v svetovnem gospodarskem in finančnem sistemu.

ECB zato redno sodeluje s temi partnerji, pogosto na podlagi memorandumov o soglasju, na primer s centralnimi bankami Kitajske (2008), Turčije (2012), Indije (2015) in Brazilije (2016).

Svetovne in regionalne institucije

Sodelovanje s svetovnimi in regionalnimi institucijami, ki so vključene v mednarodno sodelovanje, omogoča razširjanje sporočil in strokovnega znanja ECB v različne regije sveta.

ECB vzdržuje strukturiran dialog z drugimi glavnimi udeleženci na področju centralnobančnega sodelovanja, tako na globalni ravni – z Banko za mednarodne poravnave (BIS) in Mednarodnim denarnim skladom (MDS) – kot tudi z regionalnimi strukturami, med katerimi so Arabski denarni sklad (AMF), Združenje afriških centralnih bank (AACB), Center za latinskoameriške monetarne študije (CEMLA), Center jugovzhodne Azije za raziskave in usposabljanje centralnih bank (SEACEN) in Monetarni svet v Zalivu (GMC).

Centralne banke držav kandidatk EU in potencialnih kandidatk

ECB podpira vzpostavljanje institucij in dobre prakse v centralnih bankah držav, ki želijo vstopiti v EU. Tem institucijam pomaga v pripravah na pridružitev Evropskemu sistemu centralnih bank (kar je obvezno, ko njihove države postanejo članice EU).

Mednarodno sodelovanje med centralnimi bankami je pomembno orodje za krepitev institucionalnih zmogljivosti centralnih bank z namenom, da se zagotovi skladnost z evropskimi in mednarodnimi centralnobančnimi standardi.

Poleg tega se ECB odziva na priložnostne zahteve za mednarodno sodelovanje med centralnimi bankami po vsem svetu.

Mednarodno sodelovanje med centralnimi bankami vključuje izmenjavo strokovnega znanja in najboljših praks ter krepitev zmogljivosti. Zajema široko paleto dejavnosti, kot so delavnice in seminarji, izmenjava in premestitev zaposlenih, strokovni obiski in programi usposabljanja.

Cilj tega sodelovanja je okrepiti odnose s centralnimi bankami zunaj EU in spodbuditi dobre prakse centralnega bančništva ter s tem prispevati k svetovni denarni in finančni stabilnosti. Sodelovanje obenem pomaga ECB, da pojasni svojo politiko v mednarodnem kontekstu.

Mednarodno sodelovanje Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) usklajuje Delovna skupina za sodelovanje centralnih bank. Vključuje strokovnjake iz ECB in nacionalnih centralnih bank, poteka pa pod okriljem Odbora ESCB za mednarodne odnose.

Delovna skupina je decembra 2017 objavila dokument o najboljših praksah, ki predstavlja razloge in določa načela, na katerih temeljijo dejavnosti ESCB v okviru mednarodnega sodelovanja centralnih bank. V dokumentu so tudi primeri, v kakšni obliki poteka takšno sodelovanje.

  • Mednarodno sodelovanje med centralnimi bankami: najboljše prakse v ESCB

Delovna skupina je februarja 2020 dodatno pojasnila različne pristope k ocenjevanju dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja. Omenjena pojasnila so rezultat razprav v sklopu ESCB med zaposlenimi, ki so vključeni v te dejavnosti.

  • Pristopi k ocenjevanju dejavnosti ESCB na področju mednarodnega sodelovanja

Vse strani v tem razdelku