Menu

Nacionalne strani

20 centov

Andora

Andora je z Evropsko unijo 30. junija 2011 podpisala denarni sporazum, zato lahko uporablja euro kot uradno valuto in izdaja lastne eurokovance. Vsi imajo na obodu 12 zvezd z zastave Evropske unije.

Na kovancih za 10, 20 in 50 centov je upodobljena romanska cerkev sv. Colome.

Andora


Avstrija

Avstrija je za svoje kovance izbrala motive, ki prikazujejo rože, arhitekturo in slavne zgodovinske osebnosti. Motivi so bili izbrani po javni razpravi strokovnjakov in v skladu z rezultati javnomnenjskih anket, oblikoval pa jih je avstrijski umetnik Josef Kaiser. Na kovancu je upodobljena palača Belvedere, ena najlepših baročnih stavb v Avstriji. V njej je bila leta 1955 podpisana Avstrijska državna pogodba, s katero je Avstrija ponovno pridobila popolno suverenost, zato je ime palače postalo sinonim za svobodo.

Avstrija


Belgija

Belgijske eurokovance je oblikoval Jan Alfons Keustermans, direktor akademije za likovno umetnost v mestu Turnhout. V obtoku so tri serije kovancev. Veljavne so vse tri.

V prvi seriji je v jedru kovanca upodobljen kralj Albert II., medtem ko sta na obodu kovanca med 12 zvezdami, ki simbolizirajo Evropo, kraljevi monogram (velika črka »A« pod krono) ter letnica izdaje.

V letu 2008 je Belgija nekoliko spremenila motiv, da bi upoštevala smernice Evropske komisije. Na kovancih druge serije je prav tako upodobljen kralj Albert II., vendar sta kraljevi monogram in letnica izdaje postavljena v jedro kovanca, enako kot tudi oznaka kovnice in oznaka države »BE« za Belgijo.

Leta 2014 je Belgija uvedla tretjo serijo eurokovancev, na katerih so profilni portret kralja Filipa, njegov kraljevi monogram »FP« in oznaka države »BE«. Oznaki kovnice sta na obeh straneh letnice izdaje.

Belgija


Ciper

Kovanci za 10, 20 in 50 centov prikazujejo trgovsko ladjo iz mesta Kirenia iz 4. stoletja pr. n. št. Ladja simbolizira ciprsko pomorsko zgodovino in pomen, ki ga je imel Ciper kot center trgovanja.

Ciper


Estonija

Motiv na nacionalni strani estonskih kovancev je na vseh apoenih enak. Prikazuje geografski obris Estonije in besedo »Eesti«, ki pomeni »Estonija«.

Estonija


Finska

Finska je izbrala tri oblikovne podobe, ki temeljijo na podobnih motivih kot nekdanji nacionalni kovanci. Heraldičnega leva, ki je upodobljen na kovancih za 1, 2, 5, 10, 20 in 50 centov, je oblikovala kiparka Heikki Häiväoja. Različne upodobitve heraldičnega leva so bile na finskih bankovcih uporabljene že večkrat, npr. na kovancih za 1 finsko marko med leti 1964 in 2001.

Finska


Francija

Za nacionalno stran francoskih eurokovancev je bilo predlaganih več kot 1.200 različnih motivov. Kovanci so bili razdeljeni v tri skupine apoenov, za katere je motive izbral nacionalni odbor pod vodstvom ministra za gospodarstvo in finance.

Odbor so sestavljali numizmatiki, umetniki, nekdanja članica Evropske komisije (Christine Scrivener), poslanci, direktor francoske kovnice Emmanuel Constans, splošni graver Pierre Rodier, igralka Irène Jacob in predstavniki strokovnih institucij.

Tema sejalke, ki se pojavi na kovancih za 10, 20 in 50 centov, je stalnica v zgodovini francoskega franka. V oblikovanju Laurenta Jorloja »ta sodobna, brezčasna podoba predstavlja Francijo, ki se povezuje z Evropo, a ostaja zvesta sama sebi«.

Francija


Grčija

Motive za grške eurokovance sta izmed več predlogov, ki jih je predstavil nacionalni odbor strokovnjakov in umetnikov, izbrala minister za gospodarstvo in guverner grške centralne banke. Izbrane motive je pod pokroviteljstvom centralne banke oblikoval kipar Georges Stamatopoulos. Za vsak apoen obstaja drugačen motiv. Kovanec je posvečen Ioannisu Capodistriasu (1776–1831), enemu vodilnih grških in evropskih politikov in diplomatov, ki je po grški vojni za neodvisnost (1821–1827) postal prvi guverner Grčije (1830–1831).

Grčija


Irska

Irska vlada se je odločila za en sam motiv na vseh apoenih irskih kovancev. Prikazujejo keltsko harfo, tradicionalni simbol Irske, ki jo obdajata letnica izdaje in beseda »Éire« – irska beseda za Irsko. Podobo harfe je oblikoval Jarlath Hayes.

Irska


Italija

V Italiji je predlagane motive najprej preučil nacionalni odbor strokovnjakov in umetnikov, nato pa so bili na največji državni televizijski postaji RAI UNO predstavljeni javnosti. Za vsak apoen je bil izbran drugačen motiv, vsi pa prikazujejo velika dela italijanskih umetnikov. Na tem kovancu je upodobljena skulptura Umberta Boccionija, vodilnega predstavnika italijanskega futurizma.

Italija


Latvija

Na kovancu za 20 centov je veliki grb Republike Latvije. Motiv je oblikoval Laimonis Šēnbergs.

Latvija


Litva

Na litovskih eurokovancih so grb Republike Litve z vitezom, ime države izdajateljice »LIETUVA« in leto izdaje »2015«. Na kovancih je tudi 12 zvezd z zastave Evropske unije. Oblikoval jih je kipar Antanas Žukauskas.

Litva


Luksemburg

Kovance je po dogovoru z luksemburškim dvorom in vlado oblikovala Yvette Gastauer-Claire.

Na vseh je upodobljen lik velikega vojvode Henrija. Prav tako sta na vseh izpisani letnica izdaje in beseda »Luksemburg« v luksemburščini (»Lëtzebuerg«).

Luksemburg


Malta

Na kovancih za 10, 20 in 50 centov je emblem Malte v obliki ščita s heraldično upodobitvijo malteške zastave, nad katerim je zidana krona, ki predstavlja obzidje Malte in ponazarja mestno državo. Ščit na levi obdaja oljčna veja, na desni pa palmova veja, simbola miru, ki sta tradicionalno povezana z Malto. Veji oblikujeta venec, ki je spodaj povezan s trakom, na katerem je napis »Repubblika ta’ Malta« (Republika Malta).

Malta


Monako

V obtoku sta dve seriji kovancev

V prvi seriji je na kovancu za 2 € upodobljen princ Rainier III. Na kovancu za 1 € sta portreta princa Rainierja III. in dednega princa Alberta. Na kovancih za 10, 20 in 50 centov je prinčev pečat, na kovancih za 1, 2 in 5 centov pa grb suverenih monaških princev.

V drugi seriji je na kovancih za 2 € in 1 € upodobljen princ Albert II. Na kovancih za 10, 20 in 50 centov je monogram princa Alberta, na kovancih za 1, 2 in 5 centov pa grb suverenih monaških princev.

Monako


Nemčija

Nemški državni predstavniki in numizmatiki so za svoje kovance izbrali tri različne motive. Motiv kovancev za 10, 20 in 50 centov so Brandenburška vrata kot simbol delitve in kasnejše ponovne združitve Nemčije. Perspektiva podobe, delo Reinharda Heinsdorffa, poudarja odpiranje vrat in s tem združevanje Nemčije in Evrope.

Nemčija


Nizozemska

Nizozemska je za prvo serijo izbrala dva motiva, ki ju je oblikoval Bruno Ninaber van Eyben in prikazujeta kraljico Beatrix. V obtoku sta dve seriji kovancev. Obe sta veljavni.

Na drugi seriji, ki je bila uvedena leta 2014, je upodobljen kralj Viljem Aleksander z napisom »Willem-Alexander Koning der Nederlanden«.

Prva serija: profil kraljice Beatrix, ki ga obkroža napis »Beatrix Koningin der Nederlanden«.

Druga serija: profilni portret kralja Viljema Aleksandra z napisom »Willem-Alexander Koning der Nederlanden« navpično čez sredino portreta. Oznaki kovnice sta na obeh straneh imena.

Nizozemska


Portugalska

Na natečaju za oblikovanje portugalskih eurokovancev je žirija izbrala tri različne motive. Oblikovalec Vítor Manuel Fernandes dos Santos, ki se je oprl na zgodovinske simbole in pečate prvega kralja Portugalske Doma Afonsa Henriquesa, je na natečaju zmagal z naslednjimi motivi. Osrednji motiv kovancev za 10, 20 in 50 centov je kraljevi pečat iz leta 1142.

Portugalska


San Marino

Prva serija: na tem kovancu je upodobljen sv. Marin, povzet po oljni sliki iz Guercinove šole.


Druga serija: na tem kovancu je upodobljena gora Titano s tremi stolpi.

San Marino


Slovaška

Kovanci za 10, 20 in 50 centov prikazujejo bratislavski grad in slovaški državni grb.

Slovaška


Slovenija

Na kovancu sta lipicanca.

Slovenija


Vatikan

V obtoku je pet serij vatikanskih kovancev. Veljavnih je vseh pet.

Prva serija, na kateri je upodobljen papež Janez Pavel II., je bila izdana med letoma 2002 in 2005.

Druga serija, ki jo je Vatikan izdajal od junija 2005 do marca 2006, prikazuje grb kardinala kamerlenga, začasnega voditelja Vatikanske mestne države, ki je upodobljen preko emblema apostolskega zbora v jedru kovanca. V zgornjem delu je motiv polkrožno obdan z napisom »SEDE VACANTE« in letnico izdaje, zapisano z rimskimi številkami (»MMV«). Ime oblikovalke, »D. LONGO«, je zapisano ob spodnjem levem robu jedra kovanca, začetnice vrezovalcev pa so ob spodnjem desnem robu jedra kovanca, in sicer »MAC inc« (na kovancih za 1 in 20 centov), »LDS inc« (na kovancih za 2 in 50 centov), »ELF inc« (na kovancih za 5 centov in 1 €) in »MCC inc« (na kovancih za 10 centov in 2 €).

Tretja serija, ki se je izdajala od aprila 2006 do decembra 2013, prikazuje papeža Benedikta XVI. Levo od portreta sta začetnici oblikovalke »DL«.

Četrta serija, ki je bila prvič izdana januarja 2014, prikazuje papeža Frančiška.

Peta serija, ki je bila prvič izdana marca 2017, prikazuje grb voditelja Vatikanske mestne države, papeža Frančiška.

Na kovancih vseh serij so 12 zvezd z zastave Evropske unije, napis »CITTÀ DEL VATICANO«, letnica izdaje in oznaka kovnice »R«.

Vatikan


Španija

Španski kovanci imajo tri različne oblikovne podobe, na katerih so španski kralj, Miguel de Cervantes ali katedrala v mestu Santiago de Compostela. V obtoku so tri serije kovancev. Veljavne so vse tri.

Za drugo serijo so bili kovanci v letu 2010 nekoliko preoblikovani, da bi se upoštevale skupne smernice Evropske komisije. Tako je denimo leto izdaje izpisano v jedru kovanca.

Kovanci za 10, 20 in 50 centov: na teh kovancih je upodobljen oče španske književnosti Miguel de Cervantes, ki simbolizira »univerzalnost človeka in njegovega dela«.

Španija