Bankovci

Obstajata dve seriji bankovcev. V prvi seriji je sedem različnih vrednosti oziroma apoenov: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € in 500 €. Druga serija – serija Evropa – pa obsega šest apoenov ter bo popolna v letu 2019, ko bodo izdani še bankovci za 100 € in 200 €. Bankovca za 500 € ne bo. Prvo serijo bankovcev, ki je bila prvotno izdana v letu 2002, postopoma nadomešča serija Evropa. Vsi bankovci obeh serij so zakonito plačilno sredstvo v celotnem euroobmočju.

Glavni datumi
17. september 2018
Razkritje novih bankovcev za 100 € in 200 €
4. april 2017

Izdaja novega bankovca za 50 €

5. julij 2016

Razkritje bankovca za 50 € iz serije Evropa

25. november 2015
Izdaja novega bankovca za 20 €
24. februar 2015
Razkritje bankovca za 20 € iz serije Evropa
1. januar 2015
Uvedba eura v Litvi
23. september 2014
Izdaja novega bankovca za 10 €
13. januar 2014
Razkritje bankovca za 10 € iz serije Evropa
1. januar 2014
Uvedba eura v Latviji
2. maj 2013
Izdaja novega bankovca za 5 €
10. januar 2013
Razkritje bankovca za 5 € iz serije Evropa
8. november 2012
ECB napove uvedbo druge serije eurobankovcev, ki se imenuje serija Evropa
1. januar 2011
Uvedba eura v Estoniji
1. januar 2009
Uvedba eura na Slovaškem
1. januar 2008
Uvedba eura na Cipru in Malti
1. januar 2007
Uvedba eura v Sloveniji
1. januar 2002
Uvedba eurobankovcev in eurokovancev v 12 državah EU, med katerimi so Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska in Španija.