Uporaba slik eurobankovcev

Slike eurobankovcev se smejo uporabljati brez našega predhodnega dovoljenja, če so reprodukcije skladne s pravili ECB (glej predvsem člen 2 Sklepa ECB/2013/10). S temi pravili skušamo preprečiti, da bi bilo reprodukcijo možno zamenjati za pristen bankovec, s čimer ohranjamo tudi zaupanje v enotno valuto.

Prenesi slike bankovcev

Image of euro banknotes

Na voljo so stisnjene datoteke z nizko ločljivimi slikami (72 dpi) bankovcev prve serije in serije Evropa.

Preprečevanje nezakonite uporabe digitalnih slik bankovcev

Ker ponarejevalci vse pogosteje uporabljajo strojno in programsko opremo za obdelavo digitalnih slik, je centralnobančna skupina za preprečevanje ponarejanja – tj. mednarodna skupina več kot 30 centralnih bank, ustanovljena na zahtevo guvernerjev centralnih bank držav G10 – razvila sistem za preprečevanje ponarejanja, ki preprečuje ustvarjanje in reproduciranje slik zaščitenih bankovcev. Sistem so prostovoljno sprejeli izdelovalci strojne in programske opreme.

Reproduciranje visoko ločljivih slik bankovcev

Če želite reproducirati visoko ločljive slike eurobankovcev in imate za to legitimen profesionalni interes, vas prosimo, da nam pišete na naslov info@ecb.europa.eu in pojasnite, zakaj potrebujete reprodukcije. Pri tem morate navesti:

  • svoje ime in kontaktne podatke
  • podatke o svojih poslovnih dejavnostih
  • spletni naslov vašega podjetja
  • informacije o nameravani uporabi slike oziroma slik

Nato boste izpolnili in oddali še izjavo o zaupnosti, ki jo mora podpisati pooblaščen predstavnik vašega podjetja. Razen če izrecno ne zahtevate drugače, vam bomo poslali slike nazadnje izdanega ali razkritega bankovca iz serije Evropa (300 dpi; format TIFF; z oznako »SPECIMEN«). Te slike ne bodo sprožile sistema za preprečevanje ponarejanja. Vaši prošnji bomo skušali ugoditi v petih delovnih dneh po prejemu pravilno izpolnjene in podpisane izjave o zaupnosti.