Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Evropska unija

Zemljevid širitve EU

Izberite državo.

Avstrija

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 1995

Euro od leta 1999 (gotovina od leta 2002)

Belgija

Država članica EU, ki uporablja euro

Ustanovna država članica EU v letu 1957

Euro od leta 1999 (gotovina od leta 2002)

Bolgarija

Država članica EU, ki ne uporablja eura

Država članica EU od leta 2007

Ciper

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 2004

Euro od leta 2008

Češka

Država članica EU, ki ne uporablja eura

Država članica EU od leta 2004

Nemčija

Država članica EU, ki uporablja euro

Ustanovna država članica EU v letu 1957

Euro od leta 1999 (gotovina od leta 2002)

Danska

Država članica EU, ki ne uporablja eura

Država članica EU od leta 1973

Estonija

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 2004

Euro od leta 2011

Španija

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 1986

Euro od leta 1999 (gotovina od leta 2002)

Finska

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 1995

Euro od leta 1999 (gotovina od leta 2002)

Francija

Država članica EU, ki uporablja euro

Ustanovna država članica EU v letu 1957

Euro od leta 1999 (gotovina od leta 2002)

Združeno kraljestvo

Država članica EU, ki ne uporablja eura

Država članica EU od leta 1973

Grčija

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 1981

Euro od leta 2001 (gotovina od leta 2002)

Hrvaška

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 2013

Euro od leta 2023

Madžarska

Država članica EU, ki ne uporablja eura

Država članica EU od leta 2004

Irska

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 1973

Euro od leta 1999 (gotovina od leta 2002)

Italija

Država članica EU, ki uporablja euro

Ustanovna država članica EU v letu 1957

Euro od leta 1999 (gotovina od leta 2002)

Litva

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 2004

Euro od leta 2015

Luksemburg

Država članica EU, ki uporablja euro

Ustanovna država članica EU v letu 1957

Euro od leta 1999 (gotovina od leta 2002)

Latvija

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 2004

Euro od leta 2014

Monako

Država nečlanica EU

Malta

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 2004

Euro od leta 2008

Nizozemska

Država članica EU, ki uporablja euro

Ustanovna država članica EU v letu 1957

Euro od leta 1999 (gotovina od leta 2002)

Poljska

Država članica EU, ki ne uporablja eura

Država članica EU od leta 2004

Portugalska

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 1986

Euro od leta 1999 (gotovina od leta 2002)

Romunija

Država članica EU, ki ne uporablja eura

Država članica EU od leta 2007

Švedska

Država članica EU, ki ne uporablja eura

Država članica EU od leta 1995

Slovenija

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 2004

Euro od leta 2007

Slovaška

Država članica EU, ki uporablja euro

Država članica EU od leta 2004

Euro od leta 2009

San Marino

Država nečlanica EU

Mejniki v evropskem povezovanju

Po drugi svetovni vojni so bili politiki v več evropskih državah prepričani, da je gospodarsko in politično združevanje evropskih držav edini način za preprečitev nove vojne v Evropi.

1950
Francoski zunanji minister Robert Schuman predlaga združitev premogovne in jeklarske industrije Zahodne Evrope.
1951
Šest držav – Belgija, Zahodna Nemčija, Luksemburg, Francija, Italija in Nizozemska – ustanovi Evropsko skupnost za premog in jeklo (ESPJ). Pogodba o ustanovitvi ESPJ po 50 letih kot predvideno preneha veljati leta 2002.
1957
Podpisani sta Rimski pogodbi, s katerima sta ustanovljeni Evropska skupnost za jedrsko energijo (Euratom) in Evropska gospodarska skupnost (EGS). Države članice želijo z njima odstraniti medsebojne trgovinske in tarifne ovire in oblikovati skupni trg.
1967
Organi treh evropskih skupnosti (ESPJ, EGS in Euratom) se združijo. Nastanejo tri nove institucije: Evropska komisija, Svet ministrov in Evropski parlament.
1970
Po sklepu Evropskega sveta (tj. predsednikov držav ali vlad držav članic EGS), sprejetim leta 1969, Wernerjevo poročilo zariše prve poteze ekonomske in monetarne unije med šestimi državami članicami EGS. Iz različnih razlogov načrt v začetku 1970-ih let propade.
1973
Danska, Irska in Združeno kraljestvo se pridružijo Evropski gospodarski skupnosti. EGS tako šteje devet držav članic.
1979
Vlade in centralne banke devetih držav članic oblikujejo evropski monetarni sistem (EMS). Njegova glavna značilnost je mehanizem deviznih tečajev (ERM), ki med valutami sodelujočih držav uvede fiksna, a prilagodljiva menjalna razmerja.
1981
Evropski gospodarski skupnosti se pridruži Grčija.
1986
Evropski gospodarski skupnosti se pridružita Španija in Portugalska.
1986
Enotni evropski akt ponovno oživi zamisel o ekonomski in monetarni uniji.
1988
Evropski svet potrdi cilj vzpostavitve ekonomske in monetarne unije (EMU). Strokovni odbor na čelu s predsednikom Evropske komisije Jacquesom Delorsom preuči možne poti do EMU. V t. i. Delorsovem poročilu predlaga prehod v treh fazah.
1989
Začnejo se pogajanja o Pogodbi o Evropski uniji. Ta pogodba ustanovi Evropsko unijo (EU) in spremeni Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti. Najpomembnejša so določila o uvedbi EMU in ustanovitvi Evropske centralne banke. Običajno ime zanjo je Maastrichtska pogodba.
1992
Podpis Maastrichtske pogodbe. Pogodba uvede nove oblike sodelovanja med vladami držav članic, na primer na področju obrambe, pravosodja in notranjih zadev. Z uvedbo medvladnega sodelovanja v obstoječi sistem »Skupnosti« Maastrichtska pogodba oblikuje Evropsko unijo (EU).
1993
Maastrichtska pogodba po ratifikaciji v vseh 12 državah članicah začne veljati 1. novembra.
1995
Evropski uniji se pridružijo Avstrija, Finska in Švedska.
1990–1999
V treh fazah je vzpostavljena ekonomska in monetarna unija.
2002
Uvedba eurskih bankovcev in kovancev.
2004
Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija se 1. maja pridružijo Evropski uniji.
2007
Bolgarija in Romunija 1. januarja vstopita v Evropsko unijo.
2009
Lizbonska pogodba začne veljati 1. decembra.
2011
Delovati začnejo trije novi evropski finančni nadzorni organi: Evropski bančni organ, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge. Skupaj z Evropskim odborom za sistemska tveganja, ki je bil ravno tako ustanovljen leta 2011, si prizadevajo zagotoviti finančno stabilnost in izboljšati nadzorni okvir v EU.
2013
Hrvaška se 1. julija pridruži Evropski uniji.
2014

ECB v celoti prevzame nadzorniške naloge in pristojnosti v zvezi z bankami iz držav članic, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu nadzora.Spletno mesto o bančnem nadzoru

2020
Združeno kraljestvo izstopi iz Evropske unije.

Več podrobnosti je na voljo na spletnem mestu Evropske unije.

Vse strani v tem razdelku