Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Obdelava gotovine

Preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovo ponovno dajanje v obtok

Banke in drugi obdelovalci gotovine lahko s ponovnim dajanjem eurobankovcev v obtok učinkoviteje in ceneje zagotavljajo gotovino. Za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti bankovcev je ECB sprejela Sklep ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok.

Sklep ECB/2010/14 je začel veljati 1. januarja 2011, ko je nadomestil »Okvir delovanja za odkrivanje ponaredkov in razvrščanje eurobankovcev v kreditnih institucijah in drugih profesionalnih uporabnikih gotovine glede na primernost bankovcev za uporabo v obtoku«. Sklep je bil dopolnjen 7. septembra 2012 s Sklepom ECB/2012/19, ki je njegov obseg razširil tudi na eurobankovce nove serije ter natančneje opredelil nekatere zahteve na tem področju, in 5. decembra 2019 s Sklepom ECB/2019/39, ki omogoča ponovno obdelavo eurobankovcev, katerih pristnost ni nedvoumno potrjena, in uvaja novo kategorijo naprav za obdelavo bankovcev.
Več

Instrumenti za preverjanje pristnosti

ECB objavlja informacije o testiranih instrumentih za odkrivanje ponaredkov in tako uporabnikom bankovcev pomaga pri izbiri instrumenta, ki najbolje ustreza njihovim potrebam.
Več

Lastnikom in uporabnikom instrumentov za preverjanje pristnosti svetujemo, da takšne instrumente prilagodijo eurobankovcem serije Evropa, še preden so ti dani v obtok, po potrebi v sodelovanju z dobavitelji instrumentov. Poleg tega naj se stranke pri nakupu instrumentov za preverjanje pristnosti pozanimajo, ali jih je mogoče enostavno prilagoditi tako, da so sposobni preverjati tudi bankovce serije Evropa.

Vse strani v tem razdelku