Menu
Nekatere informacije na tej strani so nepopolne ali netočne. Trenutno jih popravljamo in kmalu bodo objavljene točne informacije.

Razvoj in raziskave bankovcev – možnost sodelovanja z ECB

Skrb za varnost eurobankovcev

Tako kot vsaka centralna banka je tudi ECB dolžna skrbeti za varnost in zanesljivost bankovcev. Eurobankovci morajo zato vključevati učinkovite zaščitne elemente, ki jih uporabniki obenem lahko hitro in brez težav prepoznajo. Poleg tega mora ECB na tehnološkem področju vedno ostati korak pred ponarejevalci, zato mora te zaščitne elemente, namenjene sedanjim ali bodočim eurobankovcem, ves čas izboljševati. S tem namenom ECB upravlja, usklajuje in financira najrazličnejše raziskovalne projekte, ki jih izvajajo javne ali zasebne ustanove.

Področja financiranih raziskovanj

ECB podpira raziskave in razvoj na naslednjih področjih:

  • zaščitni elementi, ki jih je mogoče uporabiti na bankovcih
  • tehnologija izdelave bankovcev
  • tehnologija obdelave bankovcev

Financirani raziskovalni projekti lahko obravnavajo najrazličnejše tehnologije, so lahko različno dolgi in imajo večji ali manjši proračun. Segajo lahko od tržnih analiz in kratkoročnih študij izvedljivosti do dolgoročnih razvojnih projektov ali tovarniških testnih natisov novih zaščitnih elementov.

Kdo lahko zaprosi za sredstva?

ECB k oddaji projektnih predlogov vabi zasebna podjetja, raziskovalne inštitute in druge ustanove z ustreznih tehnoloških področij. Sedež v EU ni pogoj za sodelovanje.

Kako nam lahko predstavite svoj predlog raziskovalno-razvojnega projekta?

Če imate izdelek ali koncept, za katerega menite, da bi ga ECB lahko uporabila na eurskih bankovcih, nam pošljite kratek opis predlaganega projekta (največ tri strani A4) v angleščini (naš delovni jezik) na naslov BN-Development@ecb.europa.eu. Odgovor boste predvidoma prejeli v roku enega meseca.

Če je vaš predlog za ECB zanimiv, bomo za zaščito zaupnosti pripravili sporazum o nerazkrivanju zaupnih podatkov in vam poslali zahtevek za dodatne informacije. Te morate posredovati v standardni predlogi za prijave in po navodilih, ki se uporabljajo za vse projekte, ki jih financira ECB.

Za varnejšo komunikacijo ECB uporablja PGP-šifriranje. Zato vas prosimo, da na svoj računalnik prenesete javni ključ za oddajo projekta.