Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
Najnovejše informacije najdete na angleški verziji te strani.

Evropski sklad za monetarno sodelovanje (1973–1993)

Evropski sklad za monetarno sodelovanje (European Monetary Cooperation Fund, EMCF) je bil ustanovljen leta 1973 za okrepitev sodelovanja med državami članicami, ki so si prizadevale za vzpostavitev ekonomske in monetarne unije. Sedež je imel v Baslu, potrebno administrativno in tehnično podporo pa je nudila Banka za mednarodne poravnave (BIS).

Glavna naloga EMCF je bila zagotoviti pravilno delovanje postopnega zoževanja razpona nihanja med valutami Skupnosti (»valutna kača«). Spremljal je tudi posredovanja na deviznih trgih valut Skupnosti. Odgovoren je bil tudi za administrativno izvajanje kratkoročnega financiranja in za poravnavo med centralnimi bankami, kar je vodilo k usklajeni politiki o rezervah.

Od leta 1976 je bil EMCF pristojen tudi za izvajanje posojil Skupnosti, ki so bila potrebna za podporo plačilne bilance v nekaterih državah članicah. Od leta 1979 je z uvedbo evropskega monetarnega sistema in evropske denarne enote (ECU oz. »eku«) izvajal tudi vse naloge v zvezi z ustvarjanjem in uporabo ekujev ter obrestovanjem v ekujih izraženih stanj.

Odbor guvernerjev EMCF (Board of Governors) so sestavljali guvernerji centralnih bank, ki so bili člani Odbora guvernerjev (Committee of Governors) ter en dodaten član in včasih tudi en nadomestni član iz Evropske komisije. Po prvi seji 14. maja 1973 je odbor imenoval Banko za mednarodne poravnave za agenta, ki izvaja operacije EMCF v skladu z relevantnimi direktivami.

EMCF je bil razpuščen 1. januarja 1994, ko je njegovo vlogo prevzel Evropski monetarni inštitut (EMI), medtem ko je Banka za mednarodne poravnave v prehodnem obdobju do 15. maja 1995 še naprej delovala kot agent.

Dokumentacija EMCF je v papirni obliki in obsega 153 škatel, zajema pa direktive, sklepe in dokumente s sej Odbora guvernerjev EMCF, poročila in obvestila BIS v vlogi agenta, pa tudi dokumentacijo o ustanovitvi in o posojilih Skupnosti Grčiji, Italiji in Franciji. Večina dokumentov je iz obdobja med leti 1973 in 2002 (vključenih je tudi nekaj kopij dokumentov iz leta 1953) in so večinoma v angleščini, francoščini in nemščini.

EMCF 1: Status in organizacija
1953–1994 (zlasti 1973–1992)

EMCF 1.1: Ustanovitev in temeljni dokumenti

Ta podrazdelek obravnava pravni in organizacijski okvir za ustanovitev EMCF in njegovo delovanje. Zajema tudi obdobje, ko ga je nadomestil Evropski monetarni inštitut (EMI). Obsega sklepe in direktive, ki jih je uskladil Odbor guvernerjev EMCF, ter dokumente delovne skupine EMCF za kadrovske predpise (Working Party on Staff Regulations) (1973–1976).

Iskanje po Javnem registru dokumentov
1966–2002 (zlasti 1979–1995)

EMCF 1.2: Finančna administracija in transakcije

Ta podrazdelek obravnava posojila, ki jih je Skupnost izdala Franciji (1983), Grčiji (1985, 1991) in Italiji (1993), ter obvestila in mesečne ankete o deviznih transakcijah in transakcijah z zlatom ter o drugih operacijah.

Iskanje po Javnem registru dokumentov
EMCF 2: Seje in strokovna mnenja
1973–1993

EMCF 2.1: Seje Odbora guvernerjev EMCF in drugih skupin

Ta podrazdelek obsega dnevne rede, zapisnike in sorodno dokumentacijo s sej Odbora guvernerjev EMCF v obdobju med 14. majem 1973 in 14. decembrom 1993 ter s sej delovne skupine za kadrovske predpise v obdobju med 21. septembrom 1973 in 30. aprilom 1976.

Iskanje po Javnem registru dokumentov
1973–1995

EMCF 2.2: Poročila agenta in sklada EMCF

V tem podrazdelku so zbrana poročila o dejavnostih EMCF in poročila agenta o finančnih operacijah v zvezi z operacijami posojanja in izposojanja EGS ter v zvezi z operacijami EMCF.

Iskanje po Javnem registru dokumentov

Vse strani v tem razdelku