Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Europski fond za monetarnu suradnju (od 1973. do 1993.)

Europski fond za monetarnu suradnju (EFMS) osnovan je 1973. radi bolje suradnje među državama članicama u svrhu uspostave ekonomske i monetarne unije. Imao je sjedište u Baselu a potrebnu administrativnu i tehničku podršku pružala mu je Banka za međunarodne namire (engl. Bank for International Settlements, BIS).

Glavni cilj EFMS‑a bio je potaknuti postupno sužavanje raspona fluktuacije među valutama Europske ekonomske zajednice (tzv. »valutna zmija«). Osim toga, pratio je intervencije na deviznim tržištima valuta Zajednice i bio odgovoran za upravljanje kratkoročnim financiranjem i za namire između središnjih banaka, što je dovelo do usklađene politike pričuva.

Od 1976. bio je zadužen i za upravljanje kreditima Zajednice kojima se podupirala platna bilanca pojedinih država članica. Od 1979., kada je osnovan Europski monetarni sustav i uvedena europska novčana jedinica ECU, obavljao je sve zadaće povezane sa stvaranjem i uporabom ECU‑a te remuneracijom salda izraženih u ECU‑ima.

Upravljački odbor EFMS‑a sastojao se od guvernera središnjih banaka koji su bili članovi Odbora guvernera te jednog člana iz Europske komisije. Nakon prvog sastanka, koji je održan 14. svibnja 1973., Upravljački odbor imenovao je BIS agentom za provedbu operacija EFMS‑a u skladu s mjerodavnim direktivama.

EFMS je ukinut 1. siječnja 1994., kada je njegovu ulogu preuzeo Europski monetarni institut (EMI), a BIS je i dalje, tijekom prijelaznog razdoblja do 15. svibnja 1995., djelovao kao agent.

Arhiva EFMS‑a sastoji se od oko 14 metara dokumentacije, koja obuhvaća direktive, odluke i spise povezane sa sastancima Upravljačkog odbora, izvješća i obavijesti BIS‑a u svojstvu agenta te dokumente o osnutku EFMS‑a i o kreditima koje je Zajednica odobrila Grčkoj, Italiji i Francuskoj. Dokumenti uglavnom obuhvaćaju razdoblje od 1973. do 2002. (uz nekoliko dokumenata iz 1953.) a većina ih je na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku.

Pregledajte sadržaj u nastavku kako biste pronašli dokumente koji su dostupni u digitalnom obliku.

EFMS: 1. Status i organizacija
od 1953. do 1994. (uglavnom od 1973. do 1992.)

EFMS: 1.1. Osnutak i temeljni dokumenti

Taj pododjeljak obuhvaća pravni i organizacijski okvir koji je služio kao temelj za uspostavu i rad EFMS‑a. Obuhvaća i razdoblje zamjene EFMS‑a Europskim monetarnim institutom (EMI). Sadržava odluke i direktive koje je donio Upravljački odbor te dokumente Radne skupine za Pravilnik o osoblju EFMS‑a (od 1973. do 1976.).

od 1966. do 2002. (uglavnom od 1979. do 1995.)

EFMS: 1.2. Financijska administracija i transakcije

Taj pododjeljak obuhvaća kredite koje je Zajednica dala Francuskoj (1983.), Grčkoj (1985., 1991.) i Italiji (1993.) te obavijesti i rezultate mjesečnih anketa o deviznim transakcijama, transakcijama zlatom i drugim operacijama.

EFMS: 2. Sastanci i stručna mišljenja
od 1973. do 1993.

EFMS: 2.1. Sastanci Upravljačkog odbora i drugih skupina

Taj pododjeljak obuhvaća dnevne redove, zapisnike i drugu dokumentaciju povezanu sa sastancima Upravljačkog odbora koji su se održali u razdoblju od 14. svibnja 1973. do 14. prosinca 1993. te sastancima Radne skupine za Pravilnik o osoblju koji su se održali u razdoblju od 21. rujna 1973. do 30. travnja 1976.

od 1973. do 1995.

EFMS: 2.2. Izvješća agenta i EFMS‑a

Taj pododjeljak obuhvaća zakonski propisana izvješća o aktivnostima EFMS‑a te izvješća agenta o financijskim operacijama zaduživanja i kreditiranja koje je provodila Zajednica te o operacijama koje je provodio EFMS.

Želite doznati više o EFMS‑u? Pregledajte popis arhivskoga gradiva ili nam pošaljite upit.

Sve stranice u ovom odjeljku