Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Ukratko o planu za klimu i prirodu za 2024. i 2025.

Ocijenili smo napredak koji je ostvaren od donošenja klimatskog plana za 2022. i odlučili proširiti aktivnosti povezane s klimatskim promjenama. 

U 2024. i 2025. usredotočit ćemo se na tri područja:

  1. posljedice zelene tranzicije
  2. fizički utjecaj klimatskih promjena
  3. rizik za gospodarstvo koji proizlazi iz gubitka i degradacije prirode.

Naše aktivnosti povezane s klimom i prirodom

Zašto je to važno za ESB?

Više temperature, oluje ili suše ali i krčenje šuma, erozija tla ili gubitak kukaca oprašivača mogu pridonijeti rastu cijena i, u konačnici, inflaciji. Stabilnost klime i prirode preduvjet je za očuvanje cjenovne i financijske stabilnosti.

Zašto su klimatske promjene važne?

Što ESB čini u vezi s njima?

U skladu s trima strateškim ciljevima, naše aktivnosti povezane s klimatskim promjenama prelaze u novu fazu u skladu s planom za klimu i prirodu za 2024. i 2025. Polazeći od stečenih spoznaja, u planu iznosimo koje aktivnosti širimo i utvrđujemo tri glavna područja na koja ćemo ih usmjeriti.

Podrobnije o našem planu za klimu i prirodu za 2024. i 2025.

Zašto širimo te aktivnosti?

Polazeći od akcijskog plana za 2021., klimatskog plana za 2022. i nadzornih prioriteta za razdoblje od 2024. do 2026., širimo aktivnosti na sljedećim područjima:

Makroekonomska analiza i monetarna politika

poboljšanje analitičkih alata radi boljeg razumijevanja makroekonomskog utjecaja klimatskih promjena i tranzicije te unapređenja upravljanja rizicima povezanima s klimatskim promjenama na bilancu Eurosustava

Nadzor banaka i financijska stabilnost

uključivanje klimatskih i okolišnih rizika u nadzorne prioritete za razdoblje od 2024. do 2026. i daljnji razvoj okvira za rizike povezane s klimatskim promjenama za financijsku stabilnost

Podatci povezani s klimatskim promjenama

daljnji rad na pribavljanju više podataka i boljih podataka o klimatskim rizicima i degradaciji prirode

Plaćanja, novčanice i tržišna infrastruktura

daljnje smanjivanje ekološkog otiska novčanica Eurosustava te uzimanje ekološkog otiska u obzir i u vezi s drugim sredstvima plaćanja i tržišnim infrastrukturama

Utjecaj naših operacija i portfelja na okoliš

nastojanje da se smanji ekološki otisak naših operacija i portfelja koji se ne drže za potrebe monetarne politike i daljnje objavljivanje informacija o napretku u aktivnostima povezanima s klimatskim promjenama

Na koja ćemo područja usmjeriti aktivnosti u 2024. i 2025.?

1. Pristup tranziciji

Ozelenjivanje gospodarstva pridonijet će cjenovnoj i financijskoj stabilnosti. Odgađanje tranzicije samo će povećati povezane troškove. Nastavljamo istraživati utjecaj tranzicije na gospodarstvo i financijski sustav te razmatrati načine na koje joj možemo pridonijeti u okviru svojih ovlasti.

2. Procjena fizičkog utjecaja klimatskih promjena

Ekstremni vremenski uvjeti utječu na gospodarstvo i pridonose rastu cijena. Razumijevanje utjecaja klimatskih promjena važno je za aktivnosti koje provodimo kao središnja banka i nadzorno tijelo. Dijelimo rezultate istraživanja kako bismo pomogli gospodarskim subjektima u donošenju utemeljenih odluka i prilagodbi.

3. Proučavanje rizika povezanih s prirodom

Naše gospodarstvo ovisi o prirodi i ne može bez nje. Stoga iz degradacije prirode proizlaze financijski rizici. Zato u sklopu svoje glavne zadaće moramo procjenjivati utjecaj buduće degradacije prirode i njezina međudjelovanja s klimatskim promjenama.

Moglo bi vas zanimati

Dosadašnje aktivnosti

Sve stranice u ovom odjeljku