Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Klimaat- en natuurplan 2024-2025 in een notendop

We hebben onze vorderingen sinds de klimaatagenda 2022 in kaart gebracht en besloten onze werkzaamheden rond klimaatverandering uit te breiden. 

In 2024 en 2025 richten we onze aandacht vooral op drie gebieden:

  1. de gevolgen van de groene transitie
  2. de fysieke impact van klimaatverandering
  3. de risico’s die verlies en achteruitgang van de natuur voor de economie inhouden.

Onze werkzaamheden rond klimaat
 en natuur

Waarom hecht de ECB hier belang aan?

Hogere temperaturen, stormen en droogte – maar ook ontbossing, bodemerosie en het verlies van bestuivers – kunnen de prijzen opdrijven en daarmee ook de inflatie. Om de prijzen en het financiële stelsel stabiel te houden, moeten ook het klimaat en de natuur stabiel blijven.

Waarom klimaatverandering ertoe doet

Wat doen wij eraan?

Ons klimaat- en natuurplan voor 2024 en 2025 sluit aan bij onze drie strategische doelstellingen en luidt een nieuwe fase in onze werkzaamheden rond klimaatverandering in. Op grond van onze eerdere bevindingen schetst het drie aandachtsgebieden waarop we onze inspanningen opvoeren.

Ons klimaat- en natuurplan 2024-2025 in detail

Op welke gebieden voeren we onze inspanningen op?

We bouwen voort op ons actieplan 2021, onze klimaatagenda 2022 en onze toezichtsprioriteiten voor de periode 2024- 2026 en besteden extra aandacht aan:

Macro-economische analyse en monetair beleid

We verbeteren onze analytische instrumenten om meer inzicht te krijgen in de macro-economische gevolgen van klimaatverandering en de transitie en om klimaatrisico’s beter op te vangen in de balans van het Eurosysteem.

Bankentoezicht en financiële stabiliteit

We nemen klimaat- en milieurisico’s op als toezichtsprioriteit voor de periode 2024-2026 en bouwen ons raamwerk voor klimaatrisico’s voor de financiële stabiliteit verder uit.

Klimaatdata

We blijven werk maken van meer en betere gegevens over klimaatrisico’s en achteruitgang van de natuur.

Betalingen, bankbiljetten en marktinfrastructuur

We verkleinen de ecologische voetafdruk van bankbiljetten in het Eurosysteem verder en nemen ook bij andere betaalmiddelen en marktinfrastructuur de milieu-impact in overweging.

Milieuprestaties van onze eigen activiteiten en portefeuilles

We streven ernaar de ecologische voetafdruk van onze eigen activiteiten en niet-monetairbeleidsportefeuilles terug te dringen en blijven transparant communiceren over onze klimaatvorderingen.

Waar leggen we in 2024 en 2025 de nadruk op?

1. De transitie begeleiden

De economie vergroenen zal helpen om de prijzen en het financiële stelsel stabiel te houden. Hoe trager de transitie, hoe duurder. We onderzoeken verder wat de transitie betekent voor de economie en het financiële stelsel en hoe we er binnen de grenzen van ons mandaat aan kunnen bijdragen.

2. De fysieke impact van klimaatverandering evalueren

Extreem weer schaadt de economie en drijft de prijzen op. Het is belangrijk voor ons werk als centrale bank en bankentoezichthouder dat we de impact van een veranderend klimaat begrijpen. We delen de resultaten van ons onderzoek ook met de buitenwereld, zodat alle economische actoren met kennis van zaken beslissingen kunnen nemen en zich kunnen aanpassen.

3. Natuurrisico’s onderzoeken

Onze economieën zijn afhankelijk van de natuur en kunnen niet zonder. De achteruitgang van onze natuurlijke omgeving houdt bijgevolg ook financiële risico’s in. Om ons mandaat te kunnen realiseren, moeten we dan ook de gevolgen van die achteruitgang – en de wisselwerking met het klimaat – goed kunnen inschatten.

Zie ook

Dit hebben we al gedaan:

Alle pagina's in dit deel